АШК системалык администраторлору үчүн шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча тренингѳткѳрүлдү

27 июля 2021

2021-жылдын 26-27июлунда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жана Бишкектеги ОБСЕ программалык офиси «Кыргыз Республикасында шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоо, маалыматтык системаны жана шайлоо жабдууларын пайдалануу боюнча сунуштар» деген темада аймактык шайлоо комиссияларынын систенмалык администраторлору үчүн тренинг ѳткѳрүлдү.

Бул тренинг шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоого жана алардын маалыматтык коопсуздугун сактоого, шайлоо процессинде маалыматтык каражаттарды жана шайлоо жабдууларын колдонууга арналган.

Иш-чарага Бишкектеги ОБСЕ программалык офиси жана «Интернет саясатынын жарандык демилгеси» КФ, ошондой эле (онлайн режиминде) Грузиянын жеке маалыматтарды коргоо чѳйрѳсүндѳгү эл аралык эксперт Тамар Калдани катышып, «Шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча усулдук сунуштарды» презентациялоо болду.

Маалыматтык системаны жана шайлоо жабдууларын колдонуу боюнча окутуу тренингинин материалдары БШКнын аппаратынын Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан даярдалган. Тренингдин контети шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде маалыматтык системаны жана шайлоо жабдууларын колонуунун негизги принциптьертин, талаптарын жана стандарттарын ѳзүнѳ камтыйт.

Окуунун жүрүшүндѳ аймактык шайлоо комиссияларынын системалык администраторлору шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоо, шайлоо участкаларынын чек араларын түзүүдѳ жана шайлоочулардын тизмесин тактоодо жана түзүүдѳ маалыматтык системанын ролу, биометрикалык идентификациялоо жүргүзүү жана добуштарды автаматтык эсептѳѳ, шайлоо процессинде аларды колдонуу сыяктуу маанилүү маселелерди талкуулашты.

 

КР БШК маалымат бѳлүмү