Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжалары аныкталды

27 июля 2021

2021-жылдын 11-июлунда Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоо болуп ѳттү. Токмок шаарында шайлоочулардын жалпы саны 38100 шайлоочуну түзѳт, добуш берүүгѳ 16973 шайлоочу катышкан, бул шайлоочулардын жалпы санынын 44,55% түзѳт. Токмок шаардык кеңешинде мандаттардын саны 31 болуп саналат. Токмок шаардык кеңешине шайлоону ѳткѳрүү үчүн 1 бирдиктүү шайлоо округу жана 20 шайлоо участкалары түзүлгүн.

Мурда Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – Токмок АШК) 2021-жылдын 22-июлундагы №26/2 чечими менен «Эл Биримдиги» саясий партиясынын каттоо жокко чыгарылган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 26-июлундагы № 154 чечими менен Токмок АШКнын аталган чечими жокко чыгарылган.

Токмок шардык кеңешине депутаттарды шайлоонун 7% босогосунан ѳтүү менен, катталган 7 партиядан тѳмѳндѳгү 5 саясий партия ѳтүшкѳн:

- «Бирге-Вместе» - 28,28% (9 мандат);

- «Эмгек» - 24,83% (8 мандат);

- «Асыл Мурас-Жаштар» - 16,67% (5 мандат);

- «Патриот Ынтымагы» - 13,70% (5 мандат);

- «Эл Биримдиги» - 12,14% (4 мандат).

Токмок аймактык шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 22-июлдагы протоколу менен кайра шайлоону болуп ѳттү деп тааныды жана кийин Борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарган «Эл Биримдиги» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечимди эске алуу менен Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжаларын белгилеген.

Мында Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок АШК жана анын айрым мүчѳлѳрү Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде аймактык шайлоо комиссиясына жүктѳлгѳн ыйгарым укуктарды тийиштүү деңгээлде аткарууга терс таасир этишкенин белгилеген.

Токмок аймактык шайлоо комиссиясы бир нече ирет негизсиз жана мыйзамсыз чечимдерди (шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу жѳнүндѳ, бардык шайлоо участкаларында шайлоо бюллетендерин кайра эсептѳѳ жүргүзүү жѳнүндѳ, талапкерди жана талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу жѳнүндѳ) кабыл алган, кийин алар Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылган.

Борбордук шайлоо комиссиясы ѳзүнүн жыйынында 2021-жылдын 22-июлундагы Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Токмок АШКнын протоколун жокко чыгарган, «Эл биримдиги» саясий партиясын эске алуу менен Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ протоколду бекиткен.