Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжалары аныкталды

27 июля 2021

2021-жылдын 11-июлунда Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоо болуп ѳттү. Ош шаарында шайлоочулардын жалпы саны 152 718 шайлоочуну түзгѳн, добуш берүүгѳ 65 469 шайлоочу катышкан, бул шайлоочулардын жалпы санынын 42,87% түзѳт. Ош шаардык кеңешинде мандаттардын саны 45ти түзѳт. Ош шаардык кеңешине шайлоону ѳткѳрүү үчүн 1 бирдиктүү шайлоо округу жана 78 шайлоо участкалары түзүлгүн.

Мурда Ош аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-июлундагы чечими менен Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоодо № 5308 шайлоо участкасындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылган.

«Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Респрубликасынын Мыйзамынын 37, 38, 51, 56-1-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине ылайык, Ош АШК 77 (78тин ичинен) участкалык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протколдорунун негизинде кайра шайлоону болуп ѳттү деп тааныды жана Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжаларын белгиледи.

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Ош АШКнын протоколдорунун маалыматтарына ылайык, тѳмѳндѳгү 4 саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси 7 жана андан кѳп пайыз шайлоочулардын добуштарын алышкан:

- «Ата-Журт Кыргызстан» - 38,91% (19 мандат);

- «Биздин Кыргызстан» - 32,41% (15 мандат);

- «Улуттар Биримдиги элдик партиясы» - 15,51% (7 мандат),

- «Бир Бол» - 7,85% (4 мандат).

Борбордук шайлоо комиссиясына (мындан ары – БШК), Ош аймактык шайлоо комиссиясына, укук коргоо органдарына бардыгы болуп шайлоо мыйзамдарын бузган учулар тууралуу 67 билдирүү, арыз жана даттануу келип түшкѳн. Алар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тийиштүү чаралар кабыл алынган.

Бирок шайлоочулардын добуштарын сатып алуу фактылары боюнча укук коргоо органадары берген бир катар материалдар боюнча Ош АШК тарабынан тийиштүү чаралар кабыл алынган эмес.

Укук коргоо органдарынын маалыматтарына ылайык, талапкерлер Н.А. Таджибаева («Биздин Кыргызстан» саясий партиясы), С.З. Патидинов («Бир бол» саясий партиясы), ошондой эле «Биздин Кыргызстан» саясий парнтиясынын бир катар адамдары боюнча материалдар сотко жѳнѳтүлгѳн.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлер жазаган «шайлоочуларды сатып алуу» боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 192-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык талапкерлер Н.А. Таджибаевага жана С.З. Патидиновго кылмыш жазагандыгына шектеүү жѳнүндѳ билдирме берилген.

Ошондой эле «Биздин Кыргызстан» партиясынын пайдасына сатып алууларды ишке ашырган бир катар адамдарга Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 192-беренесинин 1-бѳлүгү боюнча эки иш сотко ѳткѳрүлгѳн.

Ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун, Ош аймактык шайлоо комиссиясынын, Ош шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергѳѳ кызматынын маалыматтарын угуп жана талкуулап, БШК Борбордук комиссиясы «Бир бол» саясий партиясынан талапкер С.З. Патийдинов тарабынан бузуулар жана «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан талапкер жана ѳкүлдѳр тарабынан бир нече ирет бузуулар болгондугун белгилейт.

Ушуга байланыштуу БШК 2021-жылдын 15-июлундагы Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун жыйынтыктары жѳнүндѳ Ош АШКнын протоколун бекитти, мында «Бир бол» саясий партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер С.З. Патидиновду каттоону , «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу менен «Биздин Кыргызстан» саясий партиясы боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп тааныды.

 

КР БШК маалымат бѳлүмү