Бишкек АШК маалымат агенттиктеринде тараган Бишкек АШК «Эмгек» жана «Өнүгүү-Прогресс» саясий партияларынын бузуулары жөнүндө документтерди жашырып жатат деген маалыматка байланыштуу маалымдады

18 июля 2021

«april.kg» сайтында жарыяланган «Выборы в горкенеш Бишкека. БТИК скрывает документы о нарушениях партий «Эмгек» и «Онугуу-Прогресс» деген аталыштагы макалага байланыштуу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы төмөнкүлөрдү түшүндүрөт.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык чечим кабыл алган органдын кол коюлган жана мөөр менен ырасталган чечими арыз берүүчүгө жазуу жүзүндө токтоосуз тапшырылат.

Бишкек АШК чечимди арыз берүүчүгө тапшырды.

Мындан тышкары, жогоруда аталган берененин 10-бөлүгүнө ылайык арыздарды (даттанууларды) кароонун натыйжалары боюнча кабыл алынган чечимге арыз (даттануу) - жогору турган шайлоо комиссиясына, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин даттанган учурда чечим чыккан учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде сотко берилет.

Ошентип, «Социал-демократтар» саясий партиясы Бишкек АШК чечимин колдонуудагы мыйзамдарга ылайык мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясына даттанууга укуктуу.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү