Токмок шаарындагы баардык участоктордо добуштарды кайра саноо жөнүндө Токмок АШКнын  чечимдерин негизсиз чечим деп үч саясий партия БШКга даттанды

17 июля 2021

2021-жылы17-июлда «Эл биримдиги», «Бирге-Вместе», «Патриот Ынтымагы» саясий партияларынан Токмок АШКнын  2021-жылдын16-июлундагы чечимдерине Борбордук шайлоо комиссиясына даттануу түштү. Ал чечимдеринде АШК кайталап шайлоодо Токмок шаарындагы баардык участоктордо добуштарды кайра саноонучечкен.

Даттануусунда саясий партиялардын өкүлдөрү №7077 шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жараксыз деп таануу жана Токмок шаарындагы баардык участоктордо добуштарды кайра саноожөнүндө Токмок АШКнын  чечимдерин негизсиз жана арыз ээлери – «Эмгек» менен «Асыл Мурас-Жаштар» саясий партияларынын кызыкчылыгына чыгарылган чечим катары жокко чыгарууну өтүнүшөт.

Даттанууда көрсөтүлгөндөй, Токмок АШКчечим кабыл алууда арыз ээлеринин кайра саноо жөнүндө талаптарынын негиздерин жана далилдерин талаптагыдай аныктаган эмес, байкоочуларды, партиялардын өкүлдөрүн, шайлоо процессинин башка катышуучуларын уккан эмес.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү