Токмок аймактык шайлоо комиссиясы Токмок шаарындагы баардык шайлоо участокторунда добуштарды кайра саноону өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алды

17 июля 2021

Борбордук шайлоо комиссиясына Токмок АШКнын  2021-жылдын 16-июлундагы чечими түштү.

Токмок АШК  2021-жылы 16-июлда Токмок шаарындагы баардык шайлоо участокторунда шайлоочулардын добуштарын кайра саноону өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алган.

Чечимде белгиленгендей, Токмок АШКга «Эмгек» жана «Асыл Мурас-Жаштар» саясий партияларынан Токмок шаарындагы баардык шайлоо участокторунда шайлоочулардын добуштарын кайра саноону өткөрүү жөнүндө талап менен арыз түшкөн. Арыз ээлери добуштарды кол менен саноошайлоо участокторунун баарында жүргүзүлбөгөндүгүн белилешкен. Токмок АШКнын чечиминде добуштарды кол менен саноо протоколдорун түзүүдө «Эмгек» саясий партиясынын өкүлү күмөн санаган жагдайлар бар экендиги белгиленет. Айкындуулук жана ачыктык максатында Токмок АШК Токмок шаарындагы баардык шайлоо участокторунда шайлоочулардын добуштарын кайра саноону өткөрүү жөнүндө «Эмгек» жана «Асыл Мурас-Жаштар» саясий партияларынын арызын канааттандырган.

Мыйзам талаптарына ылайык добуштарды кайра санооБорбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн милдеттүү түрдө катышуусу менен өткөрүлүүгө тийиш.

Борбордук шайлоо комиссиясыТокмок АШКнын бул чечимин карайт.

Эскертүү:мындаТокмок АШКнын 2021-жылдын 16-июлундагы чечими менен №7077 шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп таанылган.

Маалымат үчүн:

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайыкдобуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдордо жана (же) жыйынды таблицаларда каталар, ылайык келбөөлөр табылганда же участкалык шайлоо комиссияларынан түшкөн протоколдордун түзүлүшүнүн тууралыгына күмөн саноо пайда болгондо аймактык шайлоо комиссиясы добуштарды кайтадан эсептөө жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. Кайталап эсептөө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн (мүчөлөрүнүн) милдеттүү катышуусунда жүргүзүлөт. Добуштарды кайталап эсептөөдө талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар катышууга укуктуу. Шайлоочулардын добуштарын кайталап эсептөөнүн жыйынтыктары боюнча шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол түзөт, анда "Добуштарды кайталап эсептөө" деген белги коюлат. Протокол Борбордук шайлоо комиссиясына токтоосуз жөнөтүлөт.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү