Саат 12.00гө карата Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында шайлоо участокторунан тышкары жайларда добуш берүү

10 июля 2021

2021-жылы 10-июлда саат 12.00гө карата Бишкек шаары боюнча 124 шайлоо участогу жайдан тышкары добуш берүүнү аяктады, 1 467 шайлоочу добуш берди. 228 шайлоо участогунан 183үндө шайлоо участокторунан тышкары жайларда добуш берүү жөнүндө арыздар берилген.

Саат 12.00гө карата Ош шаары боюнча шайлоо участокторунан тышкары жайларда 1168 шайлоочунун 822 шайлоочусу добуш берди. 78 шайлоо участогунан 65инде шайлоо участокторунан тышкары жайларда добуш берүү жөнүндө арыздар берилген.

Саат 12.00гө карата Токмок шаары боюнча жайдан тышкары добуш берүү жөнүндө арыздар берилген 20 шайлоо участогунда 222 шайлоочунун 65 шайлоочусу добуш берди. 20 УШКдан 8 УШКда жайдан тышкары добуш берүү аяктады.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү