Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуучу жана катышууга ниеттенген саясий партияларга КАЙРЫЛУУСУ

01 июня 2021

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 28-майындагы кайрылуусунда участкалык шайлоо комиссияларынын (мындан ары – УШК) резервине жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын жана саясий партиялардын өкүлдөрүн көрсөтүү жөнүндө жарыялаган. “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык УШК саясий партиялардын өкүлдөрүнүн экиден бир бөлүгүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүнүн экиден бир бөлүгүнүн курамында түзүлөт.

Айкындуулук, көз карандысыздык, калыстык принциптерин сактоо максатында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы саясий партияларды Бишкек шаарынын УШК резервине өз өкүлдөрүн киргизүүгө тиешелүү документтерди берүүгө чакырат.

Кошумча катары төмөнкүнү белгилейбиз: “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуу жөнүндө кабарламасыз саясий партиянын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо жана каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн документтерин берүүсүн карайт.

Маалымат алуу телефондору:

Бишкек шаардык кеңеши - 0 312 61 04 32,

Бишкек АШК - 0 312 38 24 26