КР БШК 2021-жылдын 11-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы боюнча референдумдун натыйжаларын аныктады

30 апреля 2021

2021-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жыйналышында 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы боюнча референдумдун (жалпы элдик добуш берүүнүн) натыйжалары тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын протоколу бекитилди.

Конституциялык Мыйзамдын 37-беренесине ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү аймактарда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча аймактык шайлоо комиссияларынын 54 протоколунун негизинде, аларда камтылган маалыматтарды кошуу жолу менен 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы боюнча референдумдун (жалпы элдик добуш берүүнүн) натыйжалары тууралуу протокол түздү.

Мында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 30-апрелиндеги №172 токтомуна ылайык референдумдун натыйжалары тууралуу протоколду түзүүдө добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп таанылган 21 участок боюнча маалыматтардын чыгарылып салынганы эске алынды.

Маалымат үчүн: Добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп таанылган 21 участок боюнча референдумдун катышуучуларынын тизмелерине киргизилген жарандардын саны – 39 595, анын ичинде – 16 594ү добуш берүүгө катышкан. Коюлган суроого “макул” деп 13 724 жаран же 82,70%ы жана “каршы”  деп 1656 жаран же 9,98%ы жооп берди, ал эми жогоруда аталган участкаларда добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган учурга чейин 1 214 бюллетень жараксыз деп таанылган.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүдөй токтом кылды:

- «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу боюнча 2021-жылдын 11-апрелиндеги референдум (жалпы элдик добуш берүү) болуп өттү деп таанылсын.

- долбоору «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 12-мартындагы № 31  Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгө) чыгарылган жана 2021-жылдын 19-мартында «ЭркинТоо» газетасынын 21-22 (3200-3201) сандарына жарыяланган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2021-жылдын 11-апрелиндеги референдум (жалпы элдик добуш берүү) менен кабыл алынды деп таанылсын.

Референдумдун натыйжалары тууралуу КР БШКнын протоколуна ылайык:

  • референдумдун катышуучуларынын тизмелерине киргизилген жарандардын жалпы саны – 3 606 201 референдумдун катышуучусу;
  • добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын саны 1 322 124 же референдумдун катышуучуларынын тизмелерине киргизилген жарандардын жалпы санынын 36,66%ы.
  • коюлган суроого “макул” деп жооп берген референдумдун катышуучуларынын саны 1 048 660 жаран же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын 79,32%ы.
  • коюлган суроого “каршы”  деп жооп берген референдумдун катышуучуларынын саны 181370 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын 13,72%ы.

Референдумдун натыйжалары тууралуу КР БШКнын 2021-жылдын 30-апрелиндеги № 173 токтому Кыргыз Республикасынын Президентине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине жөнөтүлдү, расмий сайтта жарыяланды жана «ЭркинТоо» газетасына берилди.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү