Кыргыз Республикасынын шаардык жана айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо добуш берүү жөнүндө АЭУнун 99% участоктон маалыматтары боюнча 2021-жылдын 12-апрелине карата алдын ала маалыматтар

12 апреля 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылдын 11-апрелинде өткөн Кыргыз Республикасынын шаардык жана айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө алдын ала маалыматтар тууралуу маалымат берет.

448 жергиликтүү кеңеште, анын ичинде 28 шаардык кеңеште жана 420 айылдык кеңеште шайлоо өттү.

8 356 депутат шайланыш керек: шаардык кеңештерге 796 депутаттык мандат, айылдык кеңештерге – 7 560 депутаттык мандат.

28 шаарда 56 саясий партия талапкерлердин 237 тизмесин (бардыгы – 11 782 талапкер) каттатты. Анын ичинде 7 300 талапкер – эркектер, 4 482 талапкер – аялдар.

420 айылдык кеңешке 18 772 талапкер катталды, анын ичинде 13 472 талапкер – эркектер, 5300 талапкер – аялдар. Мыйзамдарга ылайык айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо ар бир айылдык кеңеш боюнча аялдар үчүн мандаттардын 30%ынан аз эмеси резервге калтырылды. Аялдар үчүн резервге калтырылган мандаттардын саны 2858 мандатты түзөт.

99% шайлоо участогунан түшкөн маалыматтардын негизинде добуш берүүгө 1 295 943 шайлоочу же 39,06%ы катышты.

Шайлоочулардын тизмелерине 3 318 130 шайлоочу киргизилген.

Шаардык кеңештерге шайлоодо добуш бергендердин саны 386 365 шайлоочуну же 36,82%ды түздү.

Айылдык кеңештерге шайлоодо добуш бергендердин саны 909 578 шайлоочуну же 40,09%ды түздү.

2021-жылдын 12-апрелине карата (12.00) АЭУнун 99% участоктон маалыматтары боюнча алдын ала маалыматтар ушундай.

Жергиликтүү кеңештерде ар бир кеңеш, округ жана участок боюнча шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө алдын ала маалыматтарды БШКнын сайтынан ссылке https://newess.shailoo.gov.kg/ru/election/11103/info шилтемеси боюнча конкреттүү кеңешти тандап, көрсө болот.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык участкалык шайлоо комиссиясы тиешелүү шайлоо участкасында добуштарды эсептейт, добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарат.

Учурда участкалык шайлоо комиссиялары (УШК) тарабынан шайлоо участкаларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын эсептөө аяктады. Шайлоо участкаларында добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын чечимдерин аймактык комиссияларга үч күндүн ичинде даттанууга мүмкүн.

Андан ары аймактык шайлоо комиссиялары (АШК) тиешелүү аймакта (округдарда жана кеңештерде) добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарат жана ар бир конкреттүү кеңеште депутаттарды шайлоонун натыйжаларын аныктайт (мандаттарды бөлүштүрүү).

Ошону менен бирге шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндөгү эреже бузуулар жөнүндө келип түшкөн даттанууларды (арыздар) карайт, ар бир даттануу (арыз) боюнча чечим кабыл алат.

Ошондой эле комиссиялар мыйзам бузуулар, анын ичинде шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө келип түшкөн жана укук коргоо жана прокуратура органдарынын компетенциясына кирген, талапкерлер жана партиялар тарабынан бузуулар тууралуу билдирүүлөрдү, арыздарды териштирүү боюнча укук коргоо органдарынын материалдарын дагы карайт. Кароонун жыйынтыктары боюнча шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик жөнүндө чечимдер кабыл алынат.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамынын 38-беренесине ылайык депутаттарды шайлоонун натыйжалары ар бир жергиликтүү кеңеш боюнча АШК тарабынан добуш берүү күнүнөн 20 календардык күндөн кечиктирбестен (2021-жылдын 2-майына чейин) аныкталат.

АШК чечимдери үч күндүк мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясына, ал эми БШК чечимдери – сотко даттанылышы мүмкүн.

Маалымат үчүн:

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамынын 38-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыктарын шайлоо участкасында төмөндөгүлөр боюнча жараксыз деп табат:

- эгерде добуш берүүнү жүргүзүү, добуштарды эсептөө, добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу убагында шайлоочулардын добуш берүүсүнүн жыйынтыктарын ишенимдүү аныктоого мүмкүндүк бербеген эреже бузуулар орун алса;

- эгерде добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды эсептөө, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө убагында эреже бузуулар шайлоочулардын эрк-ниетин билдирүүсүнө таасир этсе;

- Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча;

Шайлоо участкасында добуш берүүнүн, добуштарды эсептөөнүн, добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзүүнүн тартибин бузуу менен байланышкан, ар бир талапкер, талапкерлердин тизмеси алган добуштардын санын ишенимдүү аныктоого мүмкүндүк бербеген жоболорду бузуулар шайлоочулардын добуш берүүсүнүн жыйынтыктарын ишенимдүү белгилөөгө мүмкүндүк бербеген эреже бузуулар деп түшүнүлөт.

Шайлоо участкасында добуш берүүнүн, добуштарды эсептөөнүн же добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөнүн жүрүшүндө шайлоочулар өз эрк-ниетин билдиришине таасир эткен, добуш берүү күнү үгүт жүргүзүү, жарандар шайлоо укуктарын жүзөгө ашырышына тоскоолдук кылуу, добуш берүүдө байкоо жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу, башка шайлоочулар үчүн добуш берүү, шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишүү, шайлоочуларды сатып алуу менен байланышкан жоболорду бузуулар шайлоочулардын эрк-ниетине таасир эткен эреже бузуулар деп түшүнүлөт.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү