Саат 12.00дө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана референдумда шайлоочулардын катышуусу

11 апреля 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы саат 12.00 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана референдумда добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндө маалымдайт.

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо үчүн:

Жалпы шайлоого 445 533 шайлоочу же 13,43% катышты. Алардан:

Шаардык кеңешке шайлоо - 133 116 шайлоочу же 12,68%.

Айылдык кеңешке шайлоо - 312 417 шайлоочу же 13,77%.

Шаарларга карата шайлоочулардын катышуусу төмөнкүдөй:

Биринчи орунду Сүлүктү шаары ээлейт - 22,82%, Ош шаары - 18,6% жана Кайыңды - 16,5%.

Бишкек шаары республика боюнча эң аз активдүү бойдон калууда - 9,7%.

Облустук борборлордо шайлоочулардын активдүүлүгү мындай:

Жалал-Абад шаардык кенеши – 16,13%,

Талас шаардык кенеши – 14,8%

Нарын шаардык кенеши – 13,36%,

Токмок шаардык кенеши – 12,84%,

Каракол шаардык кенеши – 12,74%,

Баткен шаардык кенеши – 12,6%,

Кыргыз Республикасынын референдумунда:

Жалпы добуш бергендердин 465121 референдумдун катышуучусу же 12,90%. Алардан:

Бишкек шаары - 41 861 референдумдун катышуучусу же 9,95%,

Ош шаары - 28 941 референдумдун катышуучусу же 19.05%,

Жалал-Абад облусу - референдумдун 101 858 катышуучусу же 15,14%,

Ысык-Көл облусу - референдумдун 38 548 катышуучусу же 12,40%,

Нарын облусу - 29702 референдумдун катышуучусу же 14,54%,

Ош облусу - 100 500 референдумдун катышуучусу же 13,77%,

Талас облусу - 21 787 референдумдун катышуучусу же 13,66%,

Чүй облусу - 60455 референдумдун катышуучусу же 10,13%,

Баткен облусу - 40 696 референдумдун катышуучусу же 13,54%,

Чет өлкөлөрдө 773 адам (1,32%) добуш берди.

Кыргыз Республикасынын БШКнын маалымат бөлүмү