КР БШК шайлоо бюллетендерин жана добуш берүү үчүн бюллетендерди региондорго жана чет өлкөлөрдөгү участокторго жөнөттү

01 апреля 2021

2021-жылдын 1-апрелинде «Учкун» ААК имаратында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүү үчүн даярдалган шайлоо бюллетендерин алуу-өткөрүү актысына кол коюлуп, ал бюллетендер Жалал-Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык-Көл, Талас жана Чүй облустарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын аймактык шайлоо комиссияларына, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү участокторго жөнөтүлдү.

Референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) өткөрүү үчүн 3 600996 бюллетень даярдалды. Мындан тышкары, 4 966 бюллетень Брайль ариби менен даярдалды.

Бишкек шаарына – 415 978, Ош шаарына – 150 346, Жалал-Абад облусуна 673327, Ош облусуна – 732963, Баткен облусуна – 299847, Нарын облусуна – 206313, Ысык-Көл облусуна – 311935, Талас облусуна – 160212, Чүй облусуна – 595887, чет өлкөлөрдөгү участокторго 54189 бюллетень жөнөтүлдү.

Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн 1045692 бюллетень даярдалды. Мындан тышкары, 1196 бюллетень Брайль ариби менен даярдалды.

Жалал-Абад облусуна – 479421, Ош облусуна – 621421, Баткен облусуна – 188358, Нарын облусуна – 160644, Ысык-Көл облусуна – 228920, Талас облусуна – 130342, Чүй облусуна – 451606 бюллетень даярдалды.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүү үчүн бардыгы 6907400 бюллетень даярдалды.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесине ылайык мажоритардык система боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо бир шайлоо бюллетени даярдалып, аларда талапкерлердин фамилиялары, аты-жөндөрү кошумча көрсөтүлөт, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын пропорциялуу система боюнча шайлоодо шайлоо бюллетенинде саясий партиялардын аталыштары чүчүкулак менен белгиленген кезекте кошумча көрсөтүлөт.

“Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык участоктук шайлоо комиссияларына өткөрүп берилүүчү добуш берүү үчүн бюллетендердин саны участок боюнча референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген референдумдун катышуучуларынын санынын 0,1 пайыздан ашуусу мүмкүн эмес (иш жүзүндө – 1 УШКга 1-2 бюллетенден ашпайт).

БШК мүчөлөрү, БШК аппаратынын кызматкерлери курамына киргин жумушчу топ «Учкун» ААКта бюллетендерди басып чыгаруу процессине үзгүлтүксүз (күнү-түнү) байкоо жүргүзүп турду. «Учкун» ААКтын цехинде жабдыктардын комплектиси орнотулуп, анда референдумду жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн басылып чыгуучу бюллетендер тесттен өткөрүлдү. УКМК менен ИИМдин кызматкерлери кайтарууну камсыз кылышты.

Шайлоо бюллетенинин жана добуш берүү үчүн бюллетендин коргоосу жогорку даражада аткарылат, аларга автоматтык эсептөөчү урна (АЭУ) ар бир бюллетенди таанып, окуусу үчүн коргоочу атайын боёк сүртүлөт.

Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүү үчүн көгүш түстөгү бюллетень, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн түсү жок бюллетень даярдалды.

Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендерди аймактык шайлоо комиссияларына акт боюнча өткөрүп берет.

Шайлоо бюллетендери жана добуш берүү үчүн бюллетендер коопсуздуктун бардык чаралары камсыздалып, атайын байланыш транспорту менен жөнөтүлүүдө.

Жараксыздарын иргеп салуу жол-жобосунан кийин бюллетендердин 1167 килограммы жок кылынды, анын ичинде 964 килограммы – жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн бюллетендер жана 203 килограммы Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүү үчүн бюллетендер.

Маалымат үчүн:

Басмакана добуш берүү үчүн бюллетендердин жараксыздарын иргеп салгандан кийин бюллетендерди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө акт боюнча өткөрүп берет. Шайлоо бюллетендерин КР БШКнын кеминде 3 мүчөсүнүн, саясий партиялардын жана талапкерлердин өкүлдөрүнүн, “макул” топтун, “каршы” топтун 2ден ашпаган өкүлдөрүнүн, басмакананын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүп бергенден кийин жараксыз деп иргелген жана ашык бюллетендер жок кылынат, бул жөнүндө акт түзүлөт, ага катышкан адамдардын бардыгынын колу коюлат.

КР БШК Маалымат бөлүмү