БШК референдумду даярдоонун жана өткөрүүнүн сметасын бекитти

14 марта 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылдын 14-мартындагы жыйынында 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун (жалпы элдик добуш берүүнү) даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө чечим кабыл алды.

Чечим 2021-жылдын 12-мартындагы №31 “Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (жалпы элдик добуш берүү) дайындоо жөнүндө” КР мыйзамына, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” КР конституциялык мыйзамынын 42-беренесине, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” КР мыйзамынын 18-25-беренесине, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-12-пунктуна ылайык кабыл алынды. 

Шайлоо комиссияларынын референдумду даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу иш-чараларга чыгымдары мыйзамдарда кабыл алынган жол-жоболорго ылайык республикалык бюджеттин эсебинен жабылат. БШК процессти уюштуруу жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген уюштуруу иштери / кызматтары үчүн белгиленген ченемдерди, коэффициенттерди, лимиттерди, чендерди колдонуу үчүн зарыл болгон чараларды гана эске алуу менен референдумду даярдоо жана өткөрүүнүн чыгымдарынын деталдуу сметасын түздү.  

Жүргүзүлгөн оптимизацияны эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын 55,642,300 сом (элүү беш миллион алты жүз кырк эки миң үч жүз) деп бекитти.

Аймактык шайлоо комиссияларына бул каражаттардын максаттуу пайдаланылышына көзөмөлдү камсыз кылуу тапшырылды.

 

Сметанын жыйындысы  

 
 

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган референдумду даярдоо жана өткөрүүгө

 
           

 

 

АШК саны-51

 

 

 

 

 

 

АШК мүчөлөрүнүн саны- 12

 

 

 

 

 

 

УШКлардын саны-209

 

 

 

 

 

 

УШК мүчөлөрүнүн саны- 2557

 

 

 

 

 

 

УШКга ишке тартылган операторлордун саны-196

 

 

 

 

 

ИИМ кызматкерлери - 420

 

 

 

 

 

           

 

           

 

Эконом. Классиф. баскычы

Беренелердин аталышы

 

 КР БШК

Облустар боюнча

 КР ИИМ

 

Бардык чыгымдар

 

 

 

 

 

2111

Айлык акы

5 758 660  

                -    

 5 585 000  

            173 660  

 

2121

Соцфонд төлөмү 17,25%

848 740  

                -    

822 400  

26 340  

 

2211

Иш сапарларынын чыгымдары

11 545 600  

1 500 000  

45 600  

10 000 000  

 

2212

Байланыш кызматы

 900 000  

500 000  

                 -    

400 000  

 

2213

Аренда акысы

                           -    

                -    

                 -    

 -    

 

2214

Унаа чыгымдары

 1 300 000  

 1 000 000  

                 -    

300 000  

 

2215

Башка чыгымдар

 31 289 300  

26 131 900  

4 557 400  

600 000  

 

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн матери-ды жана буюмдарды сатып алуу

4 000 000  

 3 500 000  

                 -    

500 000  

 

2225

Кайтаруу кызматын сатып алуу

                           -    

                -    

                 -    

 

 

2231

Коммуналдык чыгымдар

                           -    

                -    

                 -    

 

 

3112

Машиналар жана жабдуулар

                           -    

                -    

                 -    

 

 

 

Бардыгы

55 642 300  

   32 631 900  

  11 010 400  

12 000 000