Кыргызстандын бардык аймактарында жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкер - аялдардын потенциалын жогорулатуу боюнча тренинг өткөрүлөт

02 марта 2021

"Аялдарга жардам көрсөтүү борбору" коомдук бирикмеси 2021-жылдын 2-3-мартында Жалал-Абад шаарында (Мөл-Мөл” мейманканасында, Ленин көчөсү 17 дарегинде) Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте, "Шайлоо процесстеринде аял лидерлердин ролун күчөтүү" тренингин, Швейцария өкмөтүнүн колдоосу менен ПРООН ишке ашырып жаткан Кыргызстанда шайлоону колдоо программасынын алкагында өткөрөт.

Тренингдер лидер аялдардын саясатка катышуусун кеңейтүү, аларды жергиликтүү кеңештерге шайлоого талапкер катары даярдоо, шайлоо мыйзамдары, шайлоо жараяны чөйрөсүндө алардын потенциалын жогорулатуу, ошондой эле аялдар үчүн мандаттардын 30% резервде калтыруу мыйзамы боюнча кеңири маалымат берүүгө багытталган.

КР БШК төрайымы Н. Шалдабекова катышуучуларга шайлоо процесси жөнүндө маалымат берди.

«Шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмесин түзүүдө саясий партиялар бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алышы керек, ошол эле учурда саясый партиялар тарабынан көрсөтүлгөн аялдар жана эркектер үчүн талапкерлердин тизмесиндеги айырмачылыгы эки позициядан ашпашы керек. Айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо аялдар үчүн айылдык кеңештин депутаттарынын мандаттарынын кеминде 30 пайызы ар бир айылдык кеңеште сакталат. Шайлоо округундагы сактала турган мандаттардын саны, тиешелүү округдагы мандаттардын жалпы санына жараша болот. Квота боюнча резерв 2858 мандатты түзөт”,  - деди ал.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкер аялдар үчүн эки күндүк тренингдер, Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын, аялдардын саясий укуктарын коргоонун жана алдыга жылдыруунун эл аралык жана улуттук механизмдерин, аялдардын лидерлигин, чечендик өнөрдү, PR жана коммуникацияларды колдонуу, ошондой эле шайлоо платформаларын түзүү көндүмдөрүн түзүүнү терең үйрөтүүгө багытталып өткөрүлөт.

Тренингдердин алкагында катышуучулар аялдардын чечимдерди кабыл алууга катышуусунун маанилүүлүгүн, шайлоо мезгилинде аларды алдыга жылдыруунун жолдорун, жергиликтүү кеңештерге аялдар үчүн 30 %дык квота боюнча жаңы мыйзамды ишке ашыруу, жергиликтүү активисттерге дем берүүнү талкуулашат.

Долбоордун максатына натыйжалуу жетишүү үчүн, “Аялдарды колдоо борбору” коомдук уюму менен тренингдин катышуучуларынын ортосунда бүтүрүүчүлөр үчүн милдеттенме жана мындан аркы кызматташтык жөнүндө меморандум түзүлөт.

Окутуулардын графиги