2021-жылдын 11-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү алкагында саясий партияларды окутуу

22 февраля 2021

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү  мезгилинде шайлоолорду анык жана ачык-айкын  ѳткѳрүү жана камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – КР БШК) Кыргыз Республикасындагы ПРООН менен ѳнѳктѳштүктѳ, бекитилген графикке ылайык 2021-жылдын 22-апрелинен 6-мартына чейин шайлоо процессинин олуттуу маселелери жана багыттары боюнча талапкерлердин  билимин жакшыртуу максатында жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун ѳкүлчүлүктүү органдарынын депутаттыгына талапкерлер үчүн окутуу иш-чарасын жүргүзѳт.

Окутуу иш-чарасы шайлоо ѳтүүчү жерлерде саясий партияларды жана талапкерлерди тѳмѳнкүлѳргѳ байланышкан маселелерге  маалымдоого жана окутууга багытталган:

 • жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууда мыйзамдык негиздерге,
 • 448 жергиликтүү кеңештерде ѳтүүчү учурдагы шайлоолордун ѳзгѳчѳлүгүнѳ,
 • электрондук талапкер, тизмелерди актуалдаштыруу, добуш берүүгѳ катышкандар жана добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалыматтарды чагырдыруу сыяктуу КР БШК маалыматтык ресурстарына ,
 • талапкерлерди кѳрсѳтүү жана каттоо эрежелерине,
 • шайлоо ѳнѳктүгүн каржылоонун, талапкерлердин, саясий партиялдардын шайлоо фонддорун түзүүнүн эрежелерине,
 • шайлоо ѳткѳрүүдѳ шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерине,
 • шайлоодогу талаш-тартыштарга, аларды кароонун жана чечүүнүн тартиптерине,
 • КР шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке.

Шайлоону уюштуруучулар менен талапкерлердин, саясий партиялардын ортосунда кеңири диалог түзүү үчүн жер-жерлердеги шайлоо процессинин маселелерин жана багыттарын кеңири түшүндүрүү максатында тренингге КР БШКнын мүчѳлѳрү катышат. Мындай тренингдер шайлоо ѳтүүчү бардык шаардык кеңештерде ѳткѳрүлѳт.

Шайлоо ѳнѳктүгүнѳ катышуу жана аны каржылоо  жана шайлоодогу талаш-тартыштар  маселелерине  окутуунун графиги 

Ш.к. аталышы

Өткѳрүлѳ турган жери

Өткѳрүү датасы

Түндүк аймактары

Талас шаардык кенеши

 Талас ш.

2021-ж. 22-февралы

Токмок шаардык кеңеши

Токмок ш.

2021-ж. 24-февралы

Орловка  шаардык кенеши

г. Кемин

2021-ж. 25-февралы

Кемин шаардык кенеши

Балыкчы шаардык кенеши

 Чолпон-Ата ш.

2021-ж. 26-февралы

Чолпон-Ата шаардык кенеши

Каракол шаардык кенеши

Каракол ш.

2021-ж. 27-февралы

Нарын шаардык кенеши

Нарын ш.

2021-ж. 1-март

Шопоков шаардык кенеши

Шопоков ш.

2021-ж. 3-март

Кайыңды шаардык кенеши

 Кайыңды ш.

2021-ж. 4-март

Кант шаардык кенеши

 Кант ш.

2021-ж. 5-март

Бишкек шаардык кенеши

 Бишкек ш.

2021-ж. 6-март

Түштүк аймактары

Сүлүктү шаардык кенеши

 Исфана ш.

2021-ж. 22-февралы

Исфана шаардык кенеши

Баткен шаардык кенеши

 Баткен ш.

2021-ж. 24-февралы

Айдаркен шаардык кенеши

Кадамжай ш.

2021-ж. 25-февралы

Кадамжай шаардык кенеши

Ош шаардык кенеши

Ош ш.

2021-ж. 26-февралы

Кызыл-Кыя шаардык кенеши

 Ноокат ш.

2021-ж. 27-февралы.

Ноокат шаардык кенеши

Өзгѳн шаардык кенеши

Өзгѳн ш.

2021-ж. 1-март

Жалал-Абад шаардык кенеши

 Жалал-Абад ш.

2021-ж. 2-март

Кѳк-Жаңгак шаардык кенеши

Базар-Коргон шаардык кенеши

Кочкор-Ата шаардык кенеши

Майлу-Суу ш.

2021-ж. 3-март

Майлуу-Суу шаардык кенеши

Кербен шаардык кеңеши

 Кербен ш.

2021-ж. 5-март

Кара-Кѳл шаардык кенеши

Кара-Кѳл ш.

2021-ж. 6-март

Тренингге катышуу үчүн бардык маселелер боюнча тѳмѳндѳгү байланыш маалыматтары (W/app) боюнча байланышса болот:

 • Бермет Дюшенбиева, тел. 0552577977 – жалпы жана координациялык маселелер боюнча;
 • Тахмина Аликбаева, тел.0708 210 010 – түндүк аймактарда ѳтѳ турган тренингге  катышуу маселеси боюнча;
 • Нуржан Мамыралиева, тел. 0779 059 111 – түнштүк аймактарда ѳтѳ турган тренингге  катышуу маселеси боюнча.