Таза Шайлоо Ассоциациясы жергиликтүү кеңештердеги шайлоолорго байкоо жүргүзөт

19 февраля 2021

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 19-февралындагы отурумунда 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде байкоо жүргүзүү ниети тууралуу «Таза Шайлоо Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесинен келип түшкөн билдирүүлөрдү эске алды.

БШК «Таза Шайлоо Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесинен Арыков Тимур Дженишбековичти коомдук байкоочу катары каттап белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү чечимин кабыл алды.

Чечим «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-1-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы ПЖ № 21 Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 11-июлундагы № 226 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө коомдук байкоочуларды каттоонун тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып, «Таза Шайлоо Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесинин жолдомосунун негизинде кабыл алынды.

КР БШК Маалымат бөлүм