Борбордук жана аймактык шайлоо комиссияларында шайлоонун жүрүшүндө бузууларга ыкчам чара көрүүчү координациялык топтор түзүлүүдө

18 февраля 2021

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде шайлоо мыйзамдарын бузууларга ыкчам чара көрүү жана көрүлүүчү чаралар жөнүндө жарандарга маалымдоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясында (БШК) жана аймактык шайлоо комиссияларында (АШК) ыкчам чара көрүүчү координациялык топтор (ЫЧКТ) түзүлүүдө.

1. ЫЧКТнын курамына шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана тиешелүү деңгээлдеги укук коргоо органдарынын – ИИМдин, УКМКнын, прокуратура органдарынын өкүлдөрү кирет.

2. ЫЧКТнын негизги иш-милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- шайлоо мыйзамдарын бузууга ыкчам чара көрүү;

- көрүлүүчү чаралар жөнүндө жарандарга маалымдоо.

3. ЫЧКТ төмөнкүдөй милдеттерди ишке ашырат:

- келип түшкөн билдирүүлөрдү, шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын, ММКнын интернет-басылмалардын жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча билдирүүлөрүн кабыл алууну, иштеп чыгууну жана ыкчам талдоону;

- ар бир билдирүү, кайрылуу, арыз боюнча аракеттердин алгоритмин талкулоону жана иштеп чыгууну; зарыл чаралар жөнүндө ыкчам тапшырмаларды берүүнү (компетенциясынын жана башкаруу түзүмүнүн алкагында укук коргоо органдарына);

- шайлоочулар менен шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарында, даттанууларында жана кайрылууларында Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча баяндалган маалыматтардын (билдирүүлөрдүн) жана фактылардын аныктыгын токтоосуз текшерүү, карап чыгуу жана ыкчам чара көрүү үчүн  тиешелүү органдарга жөнөтүүнү;

- “ЫЧКТ билдирет” рубрикасында маалыматтарды жарыялоо аркылуу шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча иштин абалы жана көрүлгөн чаралар жөнүндө жарандарга дайыма маалымдоону; БШКнын расмий сайтында ЫЧКТ Реестрин дайыма жаңылап турууну.

Бузуулар жөнүндө билдирүү үчүн 1255 кыска номуруна, 0990 02-12-55 WhatsAppына, 0312 62-62-46 – ишеним телефонуна, 0312 66-02-40 –коомдук кабылдамага чалууга же kgor_cec@shailoo.gov.kg электрондук дарегине билдирүү жөнөтүүгө болот.

Маалымат үчүн: ЫЧКТны түзүү “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинде, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 41-беренесинде каралган: “Шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын бардык деңгээлдеринде ыкчам чара көрүүчү координациялык топтор түзүлөт, анын курамына укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирет. Ыкчам чара көрүү координациялык топтун ишинин тартибин Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталат”.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү