БШК Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун болуп өткөнүн тааныды

20 января 2021

2021-жылдын 20-январында КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында 2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун (бүткүл элдик добуш берүү) жыйынтыгы тууралуу протоколду бекитти. Ал боюнча:

  • референдумдун катышуучуларынын тизмесине кирген жарандардын жалпы саны – 3 563 574;
  • добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын саны – 1 394 218 же референдумдун катышуучуларынын тизмесине кирген жарандардын жалпы санынан 39,12 пайызы;
  • “президенттик республика” вариантын колдогон референдумдун катышуучуларынын саны - 1 133 485 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын 81,30% пайызы;
  • “парламенттик республика” вариантын колдогон референдумдун катышуучуларынын саны – 151 931 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын санынан 10,90 пайызы;
  • “бардык варианттарга каршы” вариантын колдогон жарандардын саны - 62 145 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын санынан  4,45 пайызы.  

“Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” КР конституциялык мыйзамынын 37-беренесине, “КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” КР мыйзамынын 7-18-беренелерине ылайык, КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы “Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум (бүткүл элдик добуш берүү) жөнүндө” КР мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум (бүткүл элдик добуш берүү) болуп өттү деп таануу токтомун кабыл алды.

“Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүү) дайындоо жөнүндө” КР мыйзамына ылайык, БШК 2021-жылдын 10-январындагы референдумунда (бүткүл элдик добуш берүү) алынып чыгып жана кабыл алынган “президенттик республика” вариантын тааныды.

Токтомдо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 106-беренесине, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына (мындан ары – конституциялык мыйзам) ылайык, «Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын  11-декабрындагы №6 мыйзамынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылгандыгы белгиленет.

КР БШК Маалыматтык бөлүмү