Талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын анык колтамгаларынын саны жетишсиз болгондуктан КР БШК К.А. Токтосуновду каттоодон баш тартты

12 декабря 2020

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2020-жылдын 12-декабрындагы жыйналышында талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын анык колтамгаларынын саны жетишсиз болгондуктан К.А. Токтосуновду каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алды.

3-декабрда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Токтосуновдун ыйгарым укуктуу өкүлү Борбордук шайлоо комиссиясына анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын колтамгаларын камтыган кол коюу барактарын 30 106 колтамга санында тапшырды.

Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Токтосунов Кубанычбек Абдышевичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө” 2020-жылдын 8-декабрындагы протоколуна ылайык ыйгарым укуктуу өкүл тапшырган 30 106 колтамганын шайлоочулардын 3 398 колтамгасын текшерүү ведомостторунун, колтамганы изилдеген адистердин корутундуларынын негизинде текшерүүдө шайлоочулардын 902 сандагы анык эмес колтамгалары аныкталды.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-бөлүгүнө, конституциялык мыйзамдын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык шайлоочулардын 30 миңден кем эмес колтамгасын чогулткан адам Президенттикке талапкер катары катталышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Токтосуновду колдогон шайлоочулардын колтамгаларынын саны мыйзамдар менен белгиленген санга ылайык келбейт.

“Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Токтосунов Кубанычбек Абдышевичтин кол коюу барактары жөнүндө” Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 9-декабрындагы №288 чечими сотко даттанылган жок жана мыйзамдуу күчүнө кирди.

 

Конституциялык мыйзамдын 53-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын анык колтамгаларынын жетишсиз саны каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

 

КР БШКнын маалымат бөлүмү