КР Президентинин кызмат ордуна 11 талапкер КР БШКга  документтерин чакыртып алуу тууралуу арыз менен кайрылышты

03 декабря 2020

Бүгүн, 2020-жылдын 3-декабрында,  11  КР жараны  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына  2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого катышуу  үчүн  берген документтерин чакыртып алуу тууралуу арыз менен кайрылышты:

1. Б. Темишов;

2. А. Тукунов;

3. А. Малиев;

4. Т. Бакир уулу;

5. Ж. Камчиев;

6. А. Маматов;

7. А. Эсенбеков;

8. Б. Жумагулов;

9. А. Сыдыков;

10. С. Энназаров;

11 К. Исабеков.

Мурда КР Президентинин кызмат ордуна тѳмѳндѳгү 8 талапкердин арыздары чакыртылып алынган.

1. Б. Бакетаев;

2. Ж. Тургуналиев;

3. К. Исмаилова;

4. М. Кайыпов;

5. О. Мадинов;

6. Т. Жумабеков;

7. С. Турдумалиев;

8. С. Шер-Нияз;

19-ноябрда БШКнын мүчѳлѳрү ѳзүнүн жыйынында КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун маалыматын угуп жана толкуулап, тѳмѳндѳгү талапкерлердин документтерин кайтаруу  жѳнүндѳ жумушчу топтун чечимин жакырган:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» конституциялык Мыйзамдын 3-беренесинин 3, 4–бѳлүктѳрүндѳ каралган негиздер боюнча (соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган, соттолгондугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбагандар):

 1. Б. Асанов;
 2. Н. Мотуев;
 3. К. Кадыров.

2) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 5–бѳлүгүнүн 4-пунктунда  каралган негиздер боюнча (белгиленген мѳѳнѳттѳ мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификатты бербегендер):

 1. А. Зарипова;
 2. А. Араева;
 3. Т. Акжолтоев;
 4. Ю. Лилиенталь;
 5. Ч. Капаров;
 6. Ж. Искендеров;
 7. Е. Клипачева;
 8. С. Аджиматов;
 9. К. Базаркулов.

КР  Президентин шайлоо жѳнүндѳ конституциялык Мыйзамга ылайык, Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди кѳрсѳтүү 2020-жылдын 14-ноябрын кошуп алганга чейин ѳткѳрүлгѳн.

КР БШК маалымат бѳлүмү