КР Президентинин кызматына талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарын топтоонун, түшүү эсебинин жана чыгымдалышынын тартиби жөнүндө Жобо бекитилди

29 октября 2020

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2020-жылдын 29-октябрдагы жыйынында, КР Президентинин кызматына талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарын топтоонун, түшүү эсебинин жана чыгымдалышынын тартиби жөнүндөгү Жобону бекитүүнү токтом кылды.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү” КР конституциялык мыйзамынын 41-42-54-беренелерине ылайык жана “Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндөгү” КР мыйзамынын 7-18-беренелери боюнча КР БШКсы төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таануу чечимин кабыл алды:

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын КР Президентинин кызматына талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарын топтоонун, түшүү эсебинин жана чыгымдалышынын тартиби жөнүндөгү” инструкцияны бекитүү жөнүндөгү” 2017-жылдын 14-июнундагы №158-токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын КР Президентинин кызматына талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарын топтоонун, түшүү эсебинин жана чыгымдалышынын тартиби жөнүндөгү” инструкциясына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү” 2017-жылдын 14-июнундагы №158-токтому менен бекитилген 2017-жылдын 28-сентябрындагы №486-токтому.

КР БШК Маалыматтык бөлүмү