КР Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жөнүндө

24 октября 2020

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбеков 2020-жылы 15-октябрда өзүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткону, өз ыктыяры менен кызматтан кеткени тууралу эл алдында билдирүү жасады.

2020-жылы 16-октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши С.Ш. Жээнбековдун өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткону тууралу билдирүүсүн укту.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык мыйзам) 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык:

“Президентти мөөнөтүнөн мурда шайлоо Конституцияда каралган учурларда, иштеп жаткан Президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалат жана иштеп жаткан Президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып 3 айлык мөөнөттө өткөрүлүшү керек. Бул учурда ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген шайлоо иш-аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат”.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2020-жылдын 23-октябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындаган жок.

Конституциялык мыйзамдын 48-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык “эгерде Жогорку Кеңеш Президентти шайлоону же мөөнөтүнөн мурда шайлоону ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө дайындабаган учурда, Президентти шайлоо же мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган болуп эсептелет. Мындай учурларда шайлоону дайындоонун мөөнөтү аяктаган күндөн кийинки күн шайлоонун дайындалган күнү болуп эсептелет”. Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо  2020-жылдын 23-октябрында дайындалды деп эсептелет.

Конституциялык мыйзамдын 48-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык “Борбордук шайлоо комиссиясы ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыкканда, шайлоону өткөрүү күнү дайындалган болуп эсептелгенден тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарына Президентти шайлоону же мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүнүн күнүн расмий жарыялайт жана ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген мөөнөттө шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштурат”.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык “мөөнөтүнөн мурда Президентти шайлоо Президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып үч айлык мөөнөттө өткөрүлөт”.

Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо  2021-жылы кошо алганда 16-январга чейин, дем алыш күнү өткөрүлүүгө тийиш.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68, 106-беренелерин, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 7, 14, 18-беренелерин жетекчиликке алуу менен, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо  2020-жылдын 23-октябрында дайындалды деп эсептелет.

2. 2021-жылдын 10-январы, жекшемби Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо датасы деп аныкталсын.

3.  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппараты төмөнкүлөрдү бекитүүгө киргизсин:

- Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын;

- Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын.

4. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Төрагасынын орун басары А. Бекматовго тапшырылсын.

 

ТӨРАГА                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 24-октябры,

№263