Жогорку Кеңеш шайлоо босогосун, күрөөнү тѳмѳндѳтүү, жана 2-форма боюнча арыздарды колдонуу боюнча шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизгенден кийин БШК парламентке кайра шайлоону дайындайт

17 октября 2020

2020-жылы 15-октябрда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайра шайлоону дайындоо жана уюштуруу маселеси боюнча кеңешме болуп өттү.

Борбордук шайлоо комиссиясы кайра шайлоо дайындалганга чейин  жарандардын кызыкчылыктарын билдирген саясий күчтѳрдүн парламенттеги ѳкүлчүлүгүн кеңейтүү үчүн мыйзам деңгээлинде укуктук шарттарды түзүү маанилүү деп эсептейт.

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы кыска мөөнөттө төмөнкүлөрдү карап чыгуу өтүнүчү менен мурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрылган:

  • парламентке өтүүнүн шайлоо босогосун, шайлоо күрѳѳсүнүн өлчөмүн тѳмѳндѳтүү маселелери;
  • шайлоо дареги боюнча добуш берүү (2-форма боюнча арыз) укугун колдонуу тартибин шайлоо дарегин бир гана жолу ѳзгѳртүү,  бир облустун чектеринде шайлоо дарегин ѳзгѳртүүгѳ тыюу салуу, ошондой эле арыздарды кабыл алууну добуш берүү күнүнѳ чейин 30 күн калганда  аяктоо бөлүгүндөгү  маселелери;
  • иш-аракеттери шайлоонун натыйжасын жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон саясий партиялардын кайра шайлоого катышуусун мыйзам менен жөнгө салуу маселелери.

Кеңешменин алкагында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону дайындоонун укуктук жана уюштуруу өңүттөрү талкууланды. Шайлоо дайындалгандан кийин кайра шайлоо эки ай мөөнөттүн ичинде өткөрүлүүгө тийиш. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын 2020-жылы чыгарууга мүмкүнчүлүк болсун үчүн БШК мүчөлөрү шайлоону 20-декабрга дайындоону максатка ылайык деп эсептейт.

Маалымат үчүн:

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык, шайлоо жараксыз жана болбой калды деп таанылган, добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча талапкер, саясий партия шайланбай калган учурда кайра шайлоо дайындалат. Кайра шайлоо бир айдын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат жана тиешелүү шайлоо комиссиялары тарабынан өткөрүлөт.

Мында шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрү үчтөн бирине кыскарат.  Кайра шайлоону өткөрүү жөнүндө билдирүү Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечим кабыл алгандан кийин 7 календардык күндүн ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

КР БШК маалымат бөлүмү