2020-жылдын 21-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат

26 августа 2020

2020-жылдын 21-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Ал маалымат келип түшкөнүнө жараша жеке маалыматтар жана банк сыры жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш.

КР БШКнын контролдук-текшерүү тобу 2020-жылдын 21-августуна карата 41 саясий партия БШК тарабынан белгиленген эки банк мекемеси – “РСК Банк” ААКда жана “Айыл Банк” ААКда атайын эсептерин ачып, шайлоо фондуларын түзгөнүн билдирет.

Төмөндө банк маалыматтарынын негизинде 18 саясий партиянын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берилди. Башка партиялардын шайлоо фондуларынын атайын эсептериндеги каражаттардын кыймылы азырынча жок.

 

"Мекеним Кыргызстан" саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

 

 

 

 

"Мекеним Кыргызстан"СП

   

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

 

17.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна (партиянын өз каражаттары)

3000000

 

30.07.2020

Амантуров Мирлан Казылаевич (талапкердин өз каражаттары)

35000

 

12.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна (партиянын өз каражаттары)

500000

 

14.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна (партиянын өз каражаттары)

4200000

 

18.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна (партиянын өз каражаттары)

700 000

 

21.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна (партиянын өз каражаттары)

8 000 000

 

Бардыгы:

16 435 000

 

       

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 

Эсептешүү эсебинен

чыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

 

17.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

 

20.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү

300000

 

23.07.2020

ОАО «Айыл Банк»

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

600

 

23.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү

150000

 

24.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү

100000

 

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

"Интернет Банкинг"системасын тейлөө үчүн комиссия

300

 

30.07.2020

Ак-Терек Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

 

30.07.2020

Тонский Айыл Окмоту

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

 

30.07.2020

Кун-Чыгыш Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

 

30.07.2020

УлахолАйыл аймагы

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

 

30.07.2020

Болот Мамбетов Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

 

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

03.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү

400000

 

03.08.2020

ТОКТОМ” Маалыматтык борбору ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

28800

 

03.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

03.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

1600

 

05.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

4000

 

05.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү

1000000

 

06.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

06.08.2020

ТОКТОМ” Маалыматтык борбор ЖЧК

Маалыматтык материалдырды жайгаштыруу боюнча кызмат көрсөтүү

195000

 

07.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү

500000

 

07.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

2000

 

10.08.2020

Амантуров Мирлан Казылаевич

Туура эмес эсептелген сумманы кайтарып берүү

35000

 

10.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

12.08.2020

ЖИ Савченко Ксения Наильевна

Төлөө үчүн эсепке ылайык сувенирдик продукцияга төлөө

619870

 

12.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

14.08.2020

ЖИ Рыскулбеков Т.Ж.

Төлөө үчүн эсепке ылайык сувенирдик продукцияга алдын ала төлөө

150000

 

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

14.08.2020

ЖИ Савченко Ксения Наильевна

Эсепке ылайык жарнама мейкиндигин ижарага алуу үчүн төлөө

3670590

 

14.08.2020

"Актив Медиа"ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнама кызматтары үчүн алдын –ала төлөө

360000

 

17.08.2020

"Республикалык радиотелеборбор" КТРКМИ

Төлөө үчүн эсебине ылайык КТР каналындагы PR сюжетти ижарага алуу үчүн төлөм

144 000

 

17.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

50

 

18.08.2020

"Кленовый лист" ЖЧК

Саясий партиянын курултайын өткөрүү үчүн жайды бергендиги үчүн кызмат акысы

77 819

 

18.08.2020

"С Медиа" ЖЧК

Жарнама жайгаштыруу үчүн ижара төлөм эсебине ылайык

649 918

 

18.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

18.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

21.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

21.08.2020

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбодук комиссиясы

"Мекеним Кыргызстан" саясий партиясынан шайлоо күрөөсү

5 000 000

 

Бардыгы:

13426852

 

             

 

 

"Социал-Демократы" саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

 

"Социал-Демократы"СП

   

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

 

13.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна (партиянын өз каражаттары)

300

 

17.07.2020

Асаналиев Акылбек Сангытбекович (талапкердин өз каражаттары)

50 000

 

22.07.2020

Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич

53 150

 

04.08.2020

Ишенов Марат Жыргалбекович

200 000

 

04.08.2020

Сатыбеков Руслан Бейшенович

200 000

 

04.08.2020

Алмазбек уулу Рустам

200 000

 

04.08.2020

Куштарбек уулу Мырза

200 000

 

04.08.2020

Карымшакова Айгерим Камчыбековна

200 000

 

04.08.2020

Абдишев Нурбек Асылбекович

200 000

 

04.08.2020

Усубалиева Азема Таалайбековна

200 000

 

04.08.2020

Ботомбаев Руслан Эгембердиевич

200 000

 

21.08.2020

Касымбеков Нурбек Айтыевич

50 000

 

21.08.2020

Жунушалиев Рустам Рахманович (талапкердин өз каражаттары)

233 100

 

Бардыгы:

1 986 510

 

       

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 

Эсептешүү эсебиненчыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

 

21.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүнкомиссия

55

 

22.07.2020

"ШНОС" ЖЧК

Эсепке ылайык

4 832

 

22.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

 

23.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

198

 

23.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү

53 900

 

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

"Интернет Банкинг" системасын тейлөө үчүн комиссия

300

 

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

39

 

29.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү

9 695

 

30.07.2020

ЖИ "Ложников Дмитрий Валерьевич"

Келишим боюнча

1 000

 

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

 

05.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

05.08.2020

"Кыргыз Маркетинг Корпорейшн" ЖЧК

Реклама аянчасын ижарага алуу үчүн алдын ала төлөө

1 473 800

 

10.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

192

 

10.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

 

10.08.2020

Ленин району боюнча МСК

Киреше салыгы

261

 

10.08.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү

48 000

 

11.08.2020

Ленин району боюнча СФРБ

Камсыздандыруу төгүмдөрү

915

 

11.08.2020

Ленин району боюнча СФРБ

Мамлекеттик пенсия топтоо фонду

73

 

13.08.2020

ЖИ Джапакова Назира Анарбаевна

Келишим боюнча

30 200

 

13.08.2020

"Дестан" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык канцелярдык буюмдар

10 581

 

13.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

35

 

13.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

 

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

35

 

14.08.2020

ЖИ Сыдыков Айбек Абдумутарович

Келишим боюнча

44 800

 

20.08.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү

10 000

 

20.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

40

 

21.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

 

21.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

35

 

21.08.2020

"Доминор" ЖЧК

Келишим боюнча

233 210

 

21.08.2020

ЖИ Сыдыков Айбек Абдумутарович

Келишим боюнча

44 800

 

Бардыгы:

1 967 375

 

           

 

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

 

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм СП

 

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

 

21.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна (партиянын өз каражаттары)

76 000

 

28.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна (партиянын өз каражаттары)

600 000

 

04.08.2020

Мурашев Нурбек Мурзапылжанович (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

 

05.08.2020

Сулайманов Алтынбек Турдубаевич (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

 

05.08.2020

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

 

06.08.2020

Карапашов Бакыт Шермаматович (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

 

06.08.2020

Ажыкулов Темирбек Назарбекович (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

 

07.08.2020

Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

 

10.08.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна(партиянын өз каражаттары)

2 000 000

 

13.08.2020

Сатыбалдиев Тынчтык Бекназарович

99 170

 

14.08.2020

Раатбек уулу Бактилек

200 000

 

14.08.2020

Жыргалбеков Тынчтыкбек Жыргалбекович

200 000

 

14.08.2020

Рысбаев Мирбек Сагынбаевич

200 000

 

14.08.2020

Сулайман уулу Атамбек

200 000

 

14.08.2020

Бектурова Нуржан Туратбековна

200 000

 

18.08.2020

Шапиев Улукбек Мурзабекович

20 000

 

19.08.2020

Садыкова Алтынай

200 000

 

19.08.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна (партиянын өз каражаттары)

1 000 000

 

19.08.2020

Султанбаев Калыбек Русланбекович

200 000

 

19.08.2020

Канатбекова Надира Канатбековна

200 000

 

19.08.2020

Асангазиева Калзада Асангазиевна

200 000

 

19.08.2020

Макешова Канышай

200 000

 

20.08.2020

Кененбаев Арсланбек Болотбекович

200 000

 

20.08.2020

Нышанова Ширин Бактыбековна

36 000

 

21.08.2020

Сатыбалдиев Тынчтык Бекназарович

18 000

 

21.08.2020

Исакова Бурул Сагындыковна

54 000

 

Бардыгы:

15 103 170

 

       

 

       

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 

Эсептешүү эсебиненчыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

 

21.07.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

21.07.2020

Жеке ишкер "Платонова И.А."

Келишимге ылайык орун жайларды ижарага берүү жана төлөөгө эсептер

75 223

 

28.07.2020

Жеке ишкер "ТалгаткызыКарима"

Үгүт материалдарын –футболкаларды даярдагандык үчүн алдын ала төлөө

588 000

 

28.07.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

60

 

04.08.2020

ЭВЕРЕСТ КРИЭЙТИВ ГРУПП ЖЧК

Үгүт материалдарын –видеороликтерди даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык

865 032

 

04.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

05.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

05.08.2020

САЛТАНАТ ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке жана келишимге ылайык орун жайларды ижарага алуу

769 120

 

07.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

07.08.2020

"АК"БОНУС"АРТ" ЖЧК

Жарнаманы жайылтууну төлөөүчүн эсепке жана келишимге ылайык

2 240 000

 

07.08.2020

ЖИ КАЙЫПНАЗАРОВ МИРБЕК МАМАНОВИЧ

Үгүт материалдарын –кепкалар даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык

510 000

 

07.08.2020

ЖИ "Асанбекова Аида Аскатовна"

Компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төлөө үчүн эсеп жана келишимге ылайык

221 000

 

07.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

45

 

07.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

60

 

12.08.2020

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

Чек китепче боюнча комиссия

160

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча

150

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

13.08.2020

Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

137

 

13.08.2020

Кассадагы банкноталар жана тыйындар

Кызматкерлердин эмгек акысын төлөө

68 533

 

13.08.2020

"МГ ТУРИЗМ" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык орун жайларды ижарага алуу үчүн алдын-ала төлөө

110 000

 

13.08.2020

БИШКЕК ш. Свердлов районунун коргоо бөлүмү

Төлөө үчүн эсепке ылайык коопсуздук кызматтары үчүн алдын-ала төлөө

5650

 

13.08.2020

ЖИ Филиппов Виктор Геннадьевич

Төлөө үчүн эсепке ылайык басма продукциясы учүн алдын-ала төлөө

37 000

 

13.08.2020

Биринчи май районунун СФРБ

Пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

21 245

 

13.08.2020

"ЛИНДЛ РЕКЛАМА" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык үгут материалдарын баннерде басып чыгаруу үчүн төлөө

6899

 

13.08.2020

Биринчи май боюнча МСК

Салык агенттиги боюнча киреше салыгы

7250

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

13.08.2020

БИРИНЧИ МАЙ БОЮНЧА МСК

Камсыздандыруу төлөмдөрү

1685

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

"Адекват" ЖЧК

Келишиге ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн төлөө

90 000

 

14.08.2020

"PARK HOTEL"ЖЧК

Төлөө үчүн келишимге ылайык залды ижарага алуу үчүн төлөө

10 810

 

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

14.08.2020

ТРК "Новая телевизионная сеть" ЖЧК

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык сюжетти жайгаштыруу боюнча

100 000

 

14.08.2020

КТРК КР"Республикалык радиотелеборбору" МИ

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык бокс материалдарын ижарага алуу үчүн

48000

 

14.08.2020

"Адекват" ЖЧК

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык материалдар үчүн

9200

 

14.08.2020

"AG 5P" (Эй Джи 5Пи) ЖЧК

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык материалдар үчүн

136 800

 

18.08.2020

"Continent Plus" ЖЧК

Жарнаманы келишим жана төлөм эсебине ылайык таркатуу

1 170 000

 

18.08.2020

"Акчабар" ЖЧК

Жарнаманы жайгаштыруу үчүн келишим жана төлөм эсебине алдын ала төлөө

801 500

 

18.08.2020

ЖИ Сыдыков Эрнисбек Каныбекович

Үгүт материалдарын видеороликтерди жасоо үчүн төлөм эсебине ылайык алдын ала төлөө

116 785

 

18.08.2020

"Манеж" ЖЧК

Жарнама материалын келишим жана төлөм эсебине ылайык жасоо үчүн

127 731

 

18.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

18.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

18.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

18.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

18.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

18.08.2020

"МГ Туризм" ЖЧК

Эсеп боюнча төлөө

12 000

 

19.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

19.08.2020

ЖИ Ганыев А

Жарнама материалын келишим жана төлөм эсебине ылайык жасоо үчүн

20 000

 

19.08.2020

"Park Hotel" ЖЧК

Ижара үчүн келишим жана төлөм эсебине ылайык

90 083

 

19.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

20.08.2020

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбодук комиссиясы

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм партиясынан шайлоо күрөөсү

5 000 000

 

20.08.2020

Обороттук кассадагы банкноталар жана монеталар

Чекке ылайык чыгым

30 000

 

20.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

 

Бардыгы:

13 293 758

 

           

 

"РЕСПУБЛИКА"саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

“РЕСПУБЛИКА" СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

07.08.2020

Муратбеков Айдарбек Анарбекович

200 000

07.08.2020

Темиров Тимур Васильевич

200 000

07.08.2020

Омурбеков Темирлан Шаршенбекович

200 000

07.08.2020

Молдокматов Канат Дамирович

200 000

10.08.2020

Абышев Кылычбек Асаналиевич

200 000

10.08.2020

Манат уулу Алмаз

200 000

10.08.2020

Сагыналиев Чолпонбек Алишерович

200 000

18.08.2020

Калтарбекова Ажар Калтарбековна

200 000

18.08.2020

Сагынбаева Назик Таалаевна

200 000

20.08.2020

Баетов Аяз Батыркулович

200 000

20.08.2020

Таалайбек уулу Чынгыз (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

20.08.2020

Лурова Лейла Хияновна (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

20.08.2020

Толкумбаева Атыркуль Бердугуловна (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

20.08.2020

Нусувалиев Орозбек Токталиевич (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

21.08.2020

Молдобаева Гульнара Аскарбековна (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

Бардыгы:

9 500 000

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү эсебиненчыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

07.08.2020

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

160

07.08.2020

Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө

240

07.08.2020

Кассадагы банкноталар жана тыйындар

Чекке ылайык

120 000

13.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

25

13.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

13.08.2020

"Акнет" ЖЧК

2020 жылдын август айынын Интернет кызматтары учүн алдын-ала төлөө

2925

13.08.2020

ЖИ Нусубалиева Мээрим Макулбековна

Келишим боюнча орун жайды ижарага алуу үчүн

70 000

14.08.2020

Ленин району боюнча РКБ

Киреше салыгы июль айынын 2020ж.

1425

14.08.2020

Ленин району боюнча Социалдык Фонду

МПТФ башка Камсыздандыруу төлөмдөр июль айынын 2020ж.

4362

14.08.2020

Ленин району боюнча Социалдык Фонду

Топтоо пенсиялык фондунаиюль айына 2020ж.

346

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

17.08.2020

"Контур Ко" ЖЧК

Келишимге ылайык алдын ала төлөө

8121

17.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

25

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

45

18.08.2020

Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

400

18.08.2020

ЖИ Кайыпназаров Мирбек Маманович

Келишимге ылайык алдын ала төлөө

300 000

18.08.2020

Обороттук кассадагы банкноталар жана монеталар

Чекке ылайык башка чыгымдар

200 000

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

18.08.2020

"Датэс" ЖЧК

Келишимге ылайык жайды ижарага алуу үчүн төлөө

85 181

18.08.2020

"Старком КейДжи" ЖЧК

Оплата за канц.товары согласно договора

16 000

19.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

19.08.2020

"Контур Ко" ЖЧК

предоплата за услуги согласно Договора

8000

20.08.2020

"Бабакан" ЖЧК

Келишимге ылайык жайды ижарага алуу үчүн төлөө

15 000

20.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

20.08.2020

"Медиа Китчен" ЖЧК

 

Келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн төлөө

500 000

20.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

20.08.2020

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

Шайлоо күрөөсү

5 000 000

20.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

45

21.08.2020

"Медиа Китчен" ЖЧК

Келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн төлөө

500 000

21.08.2020

"Старком КейДжи" ЖЧК

Келишимге ылайык кеңсе товарлары үчүн төлөө

16 000

21.08.2020

"Кристалл Девелопмент Групп" ЖЧК

Келишимге ылайык тураксыз жайды ижарага алүү үчүн төлөө

32 258

21.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

45

21.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

21.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

25

Бардыгы:

6 880 958

         

 

"Биримдик"Демократиялык саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
   

 

 

“Биримдик " Демократиялык СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

06.08.2020

Абдымомунов Тумарбек Абдымомунович

200 000

11.08.2020

Огарков Александр Геннадьевич

200 000

11.08.2020

Тагаев Талант Асилбекович

200 000

11.08.2020

Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич

200 000

11.08.2020

Камбаров Давид Равшанбекович

200 000

11.08.2020

Кутбидин уулу Медер

200 000

11.08.2020

Суютбеков Русланбек Абдурасул угли

200 000

11.08.2020

Нурмамат уулу Бактыяр

200 000

11.08.2020

Калматов Байгазы Чиркешович

200 000

11.08.2020

Токтосунов Жолборсбек Абдыкапарович

200 000

11.08.2020

Алимбаев Алтынбек Камчыбекович

200 000

12.08.2020

Максут-Ахунов Фарух Рахманджанович

200 000

12.08.2020

Тороев Нуралы Омуралиевич

200 000

12.08.2020

Маматова Айпери Жумакадыровна

200 000

12.08.2020

Султанов Бакыт Нурланович

200 000

12.08.2020

Жармаматов Багыш Эргешбаевич

200 000

12.08.2020

Жапаров Нурдин Калматаевич

200 000

12.08.2020

Балташев Илязбек Алтынбекович

200 000

12.08.2020

Бостонкулов Автандил Эргешович

200 000

12.08.2020

Бегжанова Айдай Асановна

200 000

12.08.2020

Канатбекова Назик Канатбековна

200 000

12.08.2020

Мадиярбеков Сабит Сапарович

200 000

12.08.2020

Надырбекова Наргиза Надырбековна

200 000

12.08.2020

Жусупов Алтынбек Низамидинович

200 000

12.08.2020

Тиллебаев Болотбек Кочкорович

200 000

12.08.2020

Баякеев Максат Бектенович

200 000

14.08.2020

Сагынбаев Арзымат Турдубекович

200 000

14.08.2020

Кенжебаев Нуркамил Эргешович

200 000

14.08.2020

Бапов Абдибали Сайдакматович

200 000

14.08.2020

Шаршенкулова Айнура Касымбековна

200 000

14.08.2020

Асанкулов Айбек Кенешбекович

200 000

14.08.2020

Аманов Марс Иргешбайович

200 000

14.08.2020

Осмонов Рамис Бабакулович

200 000

14.08.2020

Кадыров Добурбек Ташбекович

200 000

14.08.2020

Жумаев Чингызхан Бекболотович

200 000

14.08.2020

Сарыбаева Бурулкан Акматбековна

200 000

17.08.2020

Анзор Адай Добровольное пожертвование

200 000

17.08.2020

Абдиназаров Осмон Абдыназарович

200 000

17.08.2020

Борбуков Анзор Каныметович

200 000

17.08.2020

Осмонбаев Аскат Искакович

200 000

17.08.2020

Кыдырмышева Айкерим Бакытбековна

200 000

18.08.2020

Латипов Бектур Абдибайитович

200 000

18.08.2020

Нематов Мурадил Нематович

200 000

18.08.2020

Анарбаева Бурулкан Токоевна

200 000

18.08.2020

Ашимов Майлыбек Дуйшенбекович

200 000

18.08.2020

Айдарова Калийза Абакировна

200 000

18.08.2020

Асанбеков Алмазбек Омурзакович

200 000

18.08.2020

Каримова Гулмира Келдибековна

200 000

18.08.2020

Джолболдиева Айчурок Бакиевна

200 000

18.08.2020

Дарбишев Шерали Гламидинович

200 000

18.08.2020

Дарбишева Айгул Гламидиновна

200 000

18.08.2020

Эгембердиева Мунара Алижановна

200 000

18.08.2020

Сейдалиев Эргазы Канатбекович

199 900

18.08.2020

Жолболдуева Бубусара Бакыевна

200 000

18.08.2020

Досмамат Уулу Элимбек

200 000

18.08.2020

Исмаилов Медер Насыкулович

200 000

18.08.2020

Жумагулов Шадыбек Морукович

200 000

18.08.2020

Закиров Руслан Закирович

200 000

19.08.2020

Мамытов Бекжан Мирланович

200 000

19.08.2020

Рыскулбеков Кубатбек Сонунбекович

200 000

19.08.2020

Нурланбек Уулу Калыс

200 000

19.08.2020

Жолонов Чынгызторо Алайбекович

200 000

19.08.2020

Исмаилов Орозобек Калысбекович

200 000

19.08.2020

Алымжанов Арапбай Маматалиевич

200 000

19.08.2020

Тойчубеков Кубанычбек Орозбекович

200 000

19.08.2020

Абжалбек Уулу Беккелди

200 000

19.08.2020

Сагындык Уулу Сыймык

200 000

19.08.2020

Орифхонов Адам Орифхонович

200 000

19.08.2020

Темирбекова Айчурек Алтынбековна

200 000

19.08.2020

Сыдыкова Джанита Белекалыевна

200 000

19.08.2020

Ашымов Болотбек Эрмекбаевич

200 000

19.08.2020

Абдиев Аббас Романович

200 000

19.08.2020

Абдыманапов Медербек Арстанбекович

200 000

19.08.2020

Жолдошов Мелисбек Мамадалиевич

200 000

19.08.2020

Карыпбеков Айбек Аширсултанович

200 000

19.08.2020

Номанжанов Бехзод Комилжонович

200 000

19.08.2020

Рахманбердиев Нур-Мухаммед Уланович

200 000

19.08.2020

Болотбек Уулу Байышбек

200 000

19.08.2020

Сарыбаев Руслан Муратбекович

200 000

19.08.2020

Алымкулов Таалайбек Эржанович

200 000

19.08.2020

Мукалиев Бапа

200 000

19.08.2020

Мамытканов Эрмек Калыкович

200 000

19.08.2020

Ниязбеков Бекзат Ниязбекович

200 000

19.08.2020

Кудайбердиев Аллаберди Тешебайевич

200 000

19.08.2020

Сыдыков Сеит Кумарбекович

200 000

19.08.2020

Осмонали Уулу Райимберди

200 000

19.08.2020

Рахатбек Кызы Айдай

200 000

19.08.2020

Обозов Мелис Абдыразакович

200 000

19.08.2020

Доктуралы Уулу Бекжан

200 000

19.08.2020

Берен Уулу Алакен

200 000

19.08.2020

Сыргаев Айбек Беккулуевич

200 000

19.08.2020

Коккозова Кундуз Рысбековна

200 000

19.08.2020

Молдошева Азиза Таалайбековна

200 000

19.08.2020

Абдыбек Уулу Данияр

200 000

19.08.2020

Никитина Наталья Николаевна

200 000

19.08.2020

Хажибаев Мухамматазиз Шавкатжонович

200 000

19.08.2020

Абдиллахатов Абдурахмон Махамадумарович

200 000

19.08.2020

Кошонов Тилек Маратович

200 000

19.08.2020

Тойчубаева Айжан Жолдошказыевна

200 000

19.08.2020

Джусуев Максат Гуламидинович

200 000

19.08.2020

Ким Виктория Алексеевна

200 000

19.08.2020

Джоошбекова Айнура Болотовна

200 000

19.08.2020

Оморов Ринат Маратович

200 000

19.08.2020

Муртазакулов Алмазбек Манасович

200 000

19.08.2020

Шарабидинов Илимбек Зайнабидинович

200 000

19.08.2020

Кайыпбек Кызы Асылай

200 000

19.08.2020

Жанышев Актан Усенович

200 000

19.08.2020

Айдаралиева Элвира Мадиярбековна

200 000

19.08.2020

Тулеева Мая Тулеевна

200 000

19.08.2020

Сманова Улукбубу Алымбековна

200 000

19.08.2020

Артыкбаев Максат Талантбекович

200 000

19.08.2020

Жанышбекова Гулайым Жанышбековна

200 000

19.08.2020

Толонбаев Бакыт Туратбекович

200 000

19.08.2020

Токомбаев Нуралы Нурланбекович

200 000

19.08.2020

Токомбаев Адил Шамилевич

200 000

19.08.2020

Абдибаитов Мелисбек Илиязович

200 000

19.08.2020

Боромбаева Мунара Таалайбековна

200 000

19.08.2020

Карачов Ысак Болотбекович

200 000

19.08.2020

Филмухамедова Карамат Сапарбаевна

200 000

19.08.2020

Алашов Казыбек Жыргалбекович

200 000

19.08.2020

Темирбекова Диана Алтынбековна

200 000

19.08.2020

Абдувалиев Баяман Эмилбекович

200 000

19.08.2020

Черикбаев Атай Жекшенович

200 000

19.08.2020

Имашов Баястан Эсенбекович

200 000

19.08.2020

Орозалиев Максатбек Насирдинович

200 000

19.08.2020

Султанкулова Гульжан Касымалиевна

200 000

20.08.2020

Замирбек Уулу Манап

200 000

20.08.2020

Ибрагимова Малика Усенжановна

200 000

20.08.2020

Эгембердиев Нуржигит Абдиллаевич

200 000

20.08.2020

Асанов Болот Усенович

200 000

20.08.2020

Асанова Гульнур Сатаровна

200 000

20.08.2020

Шералы Уулу Алтынбек

200 000

20.08.2020

Анарбеков Алтынбек Анарбекович

200 000

20.08.2020

Дуйшеев Замирбек Тилембаевич

200 000

20.08.2020

Раимкулов Тейитбек Орунбаевич

200 000

20.08.2020

Игамназаров Одилбек Адахамжанович

200 000

20.08.2020

Турсинов Шерзот Абдимоминович

200 000

20.08.2020

Мамажанов Турсунбай Раимжанович

200 000

20.08.2020

Кочкоров Абдижалил Абдырахманович

200 000

20.08.2020

Кочкоров Асылбек Тойчубаевич

200 000

20.08.2020

Таалайбек Уулу Баястан

200 000

20.08.2020

Сабырбеков Саддам Сабырбекович

200 000

20.08.2020

Ахметов Аллаберди Адхамович

200 000

20.08.2020

Акешеев Нурлан Амангельдиевич

200 000

20.08.2020

Жумабеков Ислам Жумабекович

200 000

20.08.2020

Мамытов Нурдин Куштарбекович

200 000

20.08.2020

Иманалиев Бек Каныбекович

200 000

20.08.2020

Осконбаев Абдыкерим Асылбекович

200 000

20.08.2020

Насирова Айда Сайдибакасовна

200 000

20.08.2020

Токтосунова Айнур Сатаровна

200 000

20.08.2020

Нурланбекова Бегимай Нурланбековна

200 000

20.08.2020

Иманалиев Кубан Муканбетович

200 000

20.08.2020

Абдыкадыров Эльдар Мирбекович

200 000

20.08.2020

Бугубаева Айгерим Сабырбековна

200 000

20.08.2020

Нургазиев Темирлан Уланович

200 000

20.08.2020

Тентиева Алина Кубанычбековна

200 000

24.08.2020

Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич

1 500 000

Бардыгы:

32 699 900

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү эсебиненчыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

07.08.2020

Камчибекова Мырза-айым Афтандиловна

Шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы

20 000

07.08.2020

Карагулов Арсен Дайырбекович

Каржы суроолор боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы

20 000

07.08.2020

Акылбеков Марат Нажипович

Келишимге ылайык

40 000

07.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн.Комиссияны төлөө

25

14.08.2020

Жеке адамдардын - резиденттердин Элкарт тутумундагы пайызсыз талап боюнча төлөнүүчү депозиттери

Келишимге ылайык орун жайды ижарага алуу үчүн

40 000

14.08.2020

"Билборд КейДжи" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

100 000

14.08.2020

"Билборд КейДжи" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

848 250

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

17.08.2020

"ParkHotel" ЖЧК

Залдын ижарасы

11 722

17.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

20

17.08.2020

Султаналиев Адилет Турганбаевич

2020-ж. июль айына пресс катчынын айлык акысы

20 000

18.08.2020

Ленин РСФБ

Июль айынын НПФ

1476

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

20

18.08.2020

"Калам" ЖЧК

Кеңсе товарлары үчүн төлөө эсеби

60 000

18.08.2020

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбодук комиссиясы

“Биримдик” Демократиялык саясий партиясынан шайлоо күрөөсү

5 000 000

18.08.2020

Ленин РСФБ

Июль айына камсыздандыруу төгүмдөрү

18 643

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

25

18.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

20.08.2020

ЖЧК "Билборд КейДжи"

Келишимге ылайык жарнаманы жайгаштыруу үчүн ижарага алдын ала төлөө

962 500

20.08.2020

УККН - Ленин району

2020-ж. июль айынын киреше салыгы

6450

20.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

20.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

21.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

20

21.08.2020

ЖЧК "Билборд КейДжи"

Келишимге ылайык жарнаманы жайгаштыруу үчүн ижарага алдын ала төлөө

7 121 687

21.08.2020

ЖЧК "Билборд КейДжи"

Төлөөгө ылайык эсеби

25 000

Бардыгы:

14 296 068

         

 

"Чоң казат"саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

"Чоң казат" СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

05.08.2020

Касымбеков Жаркынбек Орозбекович

100 000

07.08.2020

Асакеев Рахат Дамирович

75 000

07.08.2020

Осмонов Асхат Арысланбекович

100 000

07.08.2020

Мамытканов Максат Суйуналиевич

100 000

10.08.2020

Кудайбердиев Абдималик

101 000

10.08.2020

Чынарбекова Алтынкул

200

11.08.2020

Осмонкулова Махабад Керимбековна

1000

11.08.2020

Рысмендеев Бекжан Базарбаевич

150 000

11.08.2020

Жолдошова Бактыгуль Султановна

1000

11.08.2020

Сайдаков Айбек Женышпекович

10000

12.08.2020

Кубатбекова Айдана Кубатбековна

5000

12.08.2020

«Аруузат-Аял» Коомдук фонду

1 000 000

12.08.2020

Кошоев Ахунбай

100 000

12.08.2020

Бекова Алмакан

200 000

12.08.2020

Токтогазиев Темирбек Шукурбекович

150 000

12.08.2020

Эрмекбаев Шамырбек Бегинбаевич

150 000

13.08.2020

Рысмендеев Бекжан Базарбаевич

70 000

14.08.2020

Азыкбаев Курмангазы Айылчиевич

100 000

14.08.2020

Акунова Гулзат Усупбаевна

150

14.08.2020

Кудайбердиева Умутхан Кудайбердиевна

200

14.08.2020

Кыдыралиева Динара Кезитбековна

500

14.08.2020

Омурбеков Чынгыз Бактыгулович

2000

14.08.2020

Назарова Гульмира Абдыбаетовна

3000

14.08.2020

Турсунов Фазильжон Рузибоевич

150 000

14.08.2020

Калдыбаева Зейнеп Беделбаевна

1000

14.08.2020

Джумадылова Гулай Асакеевна

2000

14.08.2020

Мендигулова Гульсадат Джолдошбековна

4000

17.08.2020

Итибаев Кайрат Жаныбекович

75 000

17.08.2020

Осмонов Асхат Арысланбекович

17 864

17.08.2020

Такырбашев Тилекбек Сарыгулович

1000

17.08.2020

Асаналиева Упол Садышевна

1000

17.08.2020

Кулукеев Нурлан Медербекович

40 000

17.08.2020

Мамытканов Максат Суйуналиевич (талапкердин өз каражаттары)

764 000

17.08.2020

Ибраева Рахат Баталовна

50 000

17.08.2020

Токтогазиев Темирбек Шукурбекович (талапкердин өз каражаттары)

764 000

17.08.2020

Токтогулов Ербол Бекинович

59 000

17.08.2020

Эрмекбаев Шамырбек Бегинбаевич (талапкердин өз каражаттары)

764 000

17.08.2020

Алиев Замирбек Темирканович

1 500

17.08.2020

Солтобаева Жаркын Тынаевна

1 500

17.08.2020

Калмамбетова Чынара Джакыповна

1 000

17.08.2020

Кадыров Абдигапар

1 000

18.08.2020

Токтогулов Тынычтык Хамитович

2 000

18.08.2020

Бекова Алмакан (талапкердин өз каражаттары)

800 000

20.08.2020

Садыбаказов Шейшембек Кенешбекович

2 000

20.08.2020

Шаршеналиев Омурбек Досубакович (талапкердин өз каражаттары)

75 000

20.08.2020

Мусакеев Азамат Аскарбекович (талапкердин өз каражаттары)

156 000

Бардыгы:

6 151 914

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү эсебиненчыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

17.08.2020

ААК РСК Обороттук кассадагыбанкноталар жана монеталар

Чекке ылайык башка чыгымдар

25 000

17.08.2020

АРУУЗАТ АЯЛ КФ

Ката которулган сумманы кайтарып берүү

1 000 000

18.08.2020

Юридикалык жактар ​​үчүн улуттук валютадагы акча каражаттарын эсептен чыгаруу үчүн комиссиялык киреше

Накталай акча алуу үчүн комиссия

50

18.08.2020

Чек китепчелерин сатуу үчүн

Чек китепчеси үчун комиссия

160

18.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктык тарифтерге ылайык комиссия

60

19.08.2020

Юридикалык жактар ​​үчүн улуттук валютадагы акча каражаттарын эсептен чыгаруу үчүн комиссиялык киреше

Келишим боюнча кызматтар үчүн

26

19.08.2020

ААК РСК Обороттук кассадагыбанкноталар жана монеталар

Чекке ылайык башка чыгымдар

13 000

Бардыгы:

1 038 296

         

 

"Мекенчил"саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

"Мекенчил"СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

06.08.2020

Тологонова Аида Бейшеналиевна

8500

07.08.2020

Тологонова Аида Бейшеналиевна

3000

21.08.2020

Эркебаев Шукурбек Мамазакирович (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

21.08.2020

Анаркулов Нургазы Сеитказыевич (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

21.08.2020

Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

21.08.2020

Жээнбекова Айжан Ыбышовна (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

21.08.2020

Мамытов Талантбек Алиевич (талапкердин өз каражаттары)

1 500 000

Бардыгы:

7 511 500

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү эсебиненчыгаруу датасы

Алуучу

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

10.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн.Комиссияны төлөө

20

10.08.2020

"Алтын Тамга" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык басып чыгаруу кызматтары үчүн: фирмалык папкалар, клише, наклейка, билеттер

11 150

21.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

21.08.2020

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбодук комиссиясы

Мекенчил саясий партиясынан шайлоо күрөөсү

5 000 000

Бардыгы:

5 011 320

         

 

"Ата-Мекен"саясий партиясынын шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

       

"Ата-Мекен" СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 21-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

07.08.2020

Атабеков Мирлан Токтобекович

199 900

07.08.2020

Шамшиев Тилектеш Абдувалиевич

200 000

07.08.2020

Качкынбаев Сейтек Садырбекович

200 000

07.08.2020

Буланов Шухратбек Абдумажитович

200 000

07.08.2020

Дуйшенбаева Кукун Алымкуловна

200 000

07.08.2020

Макешев Чынгыз Токтоналиевич

200 000

07.08.2020

Кулумбаева Гульмира Шамшиевна

200 000

07.08.2020

Каримов Кумар Сулайманович

200 000

07.08.2020

Тохтиев Нурсултан Раимжанович

200 000

07.08.2020

Мамбетов Макс