2020-жылдын 14-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат

19 августа 2020

2020-жылдын 14-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Ал маалымат келип түшкөнүнө жараша жеке маалыматтар жана банк сыры жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш.

КР БШКнын контролдук-текшерүү тобу 2020-жылдын 14-августуна карата 41 саясий партиясы БШК тарабынан белгиленген эки банк мекемеси – “РСК Банк” ААКда жана “Айыл Банк” ААКда атайын эсептерин ачып, шайлоо фондуларын түзгөнүн билдирет.

Төмөндө банк маалыматтарынын негизинде 16 саясий партиянын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берилди. Башка партиялардын шайлоо фондуларынын атайын эсептериндеги каражаттардын кыймылы азырынча жок.

 

"Мекеним Кыргызстан" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

 "Мекеним Кыргызстан"СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

17.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

3000000

30.07.2020

Амантуров Мирлан Казылаевич

35000

12.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

500000

14.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

4200000

Бардыгы:

7735000

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү эсебинен

чыгаруу датасы

Алуучу

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

17.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

20.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

300000

23.07.2020

ОАО «Айыл Банк»

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

600

23.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

150000

24.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

100000

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

"Интернет Банкинг" системасын тейлөө үчүн комиссия

300

30.07.2020

Ак-Терек Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

30.07.2020

Тонский Айыл Окмоту

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

30.07.2020

Кун-Чыгыш Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

30.07.2020

Улахол Айыл аймагы

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

30.07.2020

Болот Мамбетов Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7000

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

03.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

400000

03.08.2020

ТОКТОМ” Маалыматтык борбору ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

28800

03.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

03.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

1600

05.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

4000

05.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

1000000

06.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

06.08.2020

ТОКТОМ” Маалыматтык борбор ЖЧК

Маалыматтык материалдырды жайгаштыруу боюнча кызмат көрсөтүү

195000

07.08.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

500000

07.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

2000

10.08.2020

Амантуров Мирлан Казылаевич

Туура эмес эсептелген сумманы кайтарып берүү

35000

10.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

12.08.2020

ЖИ Савченко Ксения Наильевна

Төлөө үчүн эсепке ылайык сувенирдик продукцияга төлөө

619870

12.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

ЖИ Рыскулбеков Т.Ж.

Төлөө үчүн эсепке ылайык сувенирдик продукцияга алдын ала төлөө

150000

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

ЖИ Савченко Ксения Наильевна

Эсепке ылайык жарнама мейкиндигин ижарага алуу үчүн төлөө

3670590

14.08.2020

 "Актив Медиа"ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнама кызматтары үчүн алдын –ала төлөө

360000

Бардыгы:

7554615

         

 

"Социал-Демократы" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 
       

"Социал-Демократы"СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

13.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

300

17.07.2020

Асаналиев Акылбек Сангытбекович

50 000

22.07.2020

Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич

53 150

04.08.2020

Ишенов Марат Жыргалбекович

200 000

04.08.2020

Сатыбеков Руслан Бейшенович

200 020

04.08.2020

Алмазбек уулу Рустам

200 000

04.08.2020

Куштарбек уулу Мырза

200 000

04.08.2020

Карымшакова Айгерим Камчыбековна

200 000

04.08.2020

Абдишев Нурбек Асылбекович

200 000

04.08.2020

Усубалиева Азема Таалайбековна

200 020

04.08.2020

Ботомбаев Руслан Эгембердиевич

200 020

Бардыгы:

1 703 510

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

21.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

22.07.2020

"ШНОС" ЖЧК

Эсепке ылайык

4 832

22.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

23.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

198

23.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү  

53 900

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

"Интернет Банкинг" системасын тейлөө үчүн комиссия

300

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

39

29.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү  

9 695

30.07.2020

ЖИ "Ложников Дмитрий Валерьевич"

Келишим боюнча

1 000

30.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

05.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

150

05.08.2020

"Кыргыз Маркетинг Корпорейшн" ЖЧК

Реклама аянчасын ижарага алуу үчүн алдын ала төлөө

1 473 800

10.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

192

10.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

10.08.2020

Ленин району боюнча МСК

Киреше салыгы

261

10.08.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү  

48 000

11.08.2020

Ленин району боюнча СФРБ

Камсыздандыруу төгүмдөрү

915

11.08.2020

Ленин району боюнча СФРБ

Мамлекеттик пенсия топтоо фонду

73

13.08.2020

ЖИ  Джапакова Назира Анарбаевна

Келишим боюнча

30 200

13.08.2020

ОсОО "Дестан"

Төлөө үчүн эсепке ылайык канцелярдык буюмдар

10 581

13.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

35

13.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

14.08.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

35

14.08.2020

 ЖИ Сыдыков Айбек Абдумутарович

Келишим боюнча

44 800

Бардыгы:

1 679 140

         

 

"Кыргызстандын жашылдар партиясы" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

“Кыргызстандын жашылдар" СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

10.07.2020

Булекбаев Эркин Касымович

200

Бардыгы:

200

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

 

 

 

 

Бардыгы:

0

         

 

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм СП

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

21.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна

76 000

28.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна

600 000

04.08.2020

Мурашев Нурбек Мурзапылжанович

1 500 000

05.08.2020

Сулайманов Алтынбек Турдубаевич

1 500 000

05.08.2020

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович

1 500 000

06.08.2020

Карапашов Бакыт Шермаматович

1 500 000

06.08.2020

Ажыкулов Темирбек Назарбекович

1 500 000

07.08.2020

Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич

1 500 000

10.08.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна

2 000 000

13.08.2020

Сатыбалдиев Тынчтык Бекназарович

99 170

14.08.2020

Раатбек уулу Бактилек

200 000

14.08.2020

Жыргалбеков Тынчтыкбек Жыргалбекович

200 000

14.08.2020

Рысбаев Мирбек Сагынбаевич

200 000

14.08.2020

Сулайман уулу Атамбек

200 000

14.08.2020

Бектурова Нуржан Туратбековна

200 000

Бардыгы:

12 775 170

       
       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

21.07.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

21.07.2020

Жеке ишкер "Платонова И.А."

Келишимге ылайык орун жайларды ижарага берүү жана төлөөгө эсептер

75223

28.07.2020

Жеке ишкер  "Талгат кызы Карима"

Үгүт материалдарын –футболкаларды даярдагандык үчүн алдын ала төлөө

588000

28.07.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

60

04.08.2020

ЭВЕРЕСТ КРИЭЙТИВ ГРУПП ЖЧК

Үгүт материалдарын –видеороликтерди даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык

865032

04.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

05.08.2020

 Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

05.08.2020

 САЛТАНАТ ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке жана келишимге ылайык орун жайларды ижарага алуу

769120

07.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

07.08.2020

"АК"БОНУС"АРТ" ЖЧК

Жарнаманы жайылтууну төлөө үчүн эсепке жана келишимге ылайык

2240000

07.08.2020

ЖИ  КАЙЫПНАЗАРОВ МИРБЕК МАМАНОВИЧ

Үгүт материалдарын –кепкалар даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык

510000

07.08.2020

ЖИ  "Асанбекова Аида Аскатовна"

Компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төлөө үчүн эсеп жана келишимге ылайык

221000

07.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

45

07.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

60

12.08.2020

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

Чек китепче боюнча комиссия

160

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча

150

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

13.08.2020

Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

137

13.08.2020

Кассадагы банкноталар жана тыйындар

Кызматкерлердин эмгек акысын төлөө

68533

13.08.2020

"МГ ТУРИЗМ" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык орун жайларды ижарага алуу үчүн алдын-ала төлөө

110000

13.08.2020

БИШКЕК ш. СВЕРДЛОВ РАЙОНУНУН КОРГОО БӨЛҮМҮ

Төлөө үчүн эсепке ылайык коопсуздук кызматтары үчүн алдын-ала төлөө

5650

13.08.2020

ЖИ ФИЛИППОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ

Төлөө үчүн эсепке ылайык басма продукциясы учүн алдын-ала төлөө

37000

13.08.2020

Биринчи май районунун СФРБ

Пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

21245

13.08.2020

"ЛИНДЛ РЕКЛАМА" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык үгут материалдарын баннерде басып чыгаруу үчүн төлөө

6899

13.08.2020

БИРИНЧИ МАЙ БОЮНЧА МСК

САЛЫК АГЕНТТИГИ БОЮНЧА КИРЕШЕ САЛЫГЫ

7250

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

13.08.2020

БИРИНЧИ МАЙ БОЮНЧА МСК

КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨЛӨМДӨРҮ

1685

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

13.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

"АДЕКВАТ" ЖЧК

Келишиге ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн төлөө

90000

14.08.2020

"PARK HOTEL"ЖЧК

Төлөө үчүн келишимге ылайык залды ижарага алуу үчүн төлөө

10810

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

14.08.2020

 ТРК "Новая телевизионная сеть" ЖЧК

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык сюжетти жайгаштыруу боюнча

100000

14.08.2020

 КТРК КР "Республикалык радиотелеборбору" МИ

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык бокс материалдарын ижарага алуу үчүн

48000

14.08.2020

 "Адекват" ЖЧК

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык материалдар үчүн

9200

14.08.2020

 "AG 5P" (Эй Джи 5Пи) ЖЧК

Келишим жана төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык материалдар үчүн

136800

Бардыгы:

5924459

         

 

"РЕСПУБЛИКА"саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

“РЕСПУБЛИКА" СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

07.08.2020

Муратбеков Айдарбек Анарбекович

200000

07.08.2020

Темиров Тимур Васильевич

200000

07.08.2020

Омурбеков Темирлан Шаршенбекович

200000

07.08.2020

Молдокматов Канат Дамирович

200000

10.08.2020

Абышев Кылычбек Асаналиевич

200000

10.08.2020

Манат уулу Алмаз

200000

10.08.2020

Сагыналиев Чолпонбек Алишерович

200000

Бардыгы:

1400000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

07.08.2020

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

160

07.08.2020

Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө

240

07.08.2020

Кассадагы банкноталар жана тыйындар

Чекке ылайык

120000

13.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

25

13.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

13.08.2020

"Акнет" ЖЧК

2020 жылдын август айынын Интернет кызматтары учүн алдын-ала төлөө

2925

13.08.2020

ЖИ Нусубалиева Мээрим Макулбековна

Келишим боюнча орун жайды ижарага алуу үчүн

70000

14.08.2020

Ленин району боюнча РКБ

Киреше салыгы  июль айынын 2020ж.

1425

14.08.2020

Ленин району боюнча Социалдык Фонду

МПТФ башка Камсыздандыруу төлөмдөр июль айынын 2020ж.

4362

14.08.2020

Ленин району боюнча Социалдык Фонду

Топтоо пенсиялык фондуна июль айына 2020ж.

346

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

Бардыгы:

199563

         

 

"Биримдик"Демократиялык саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
   

 

 

“Биримдик " Демократиялык СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

06.08.2020

Абдымомунов Тумарбек Абдымомунович

200000

11.08.2020

Огарков Александр Геннадьевич

200000

11.08.2020

Тагаев Талант Асилбекович

200000

11.08.2020

Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич

200000

11.08.2020

Камбаров Давид Равшанбекович

200000

11.08.2020

Кутбидин уулу Медер

200000

11.08.2020

Суютбеков Русланбек Абдурасул угли

200000

11.08.2020

Нурмамат уулу Бактыяр

200000

11.08.2020

Калматов Байгазы Чиркешович

200000

11.08.2020

Токтосунов Жолборсбек Абдыкапарович

200000

11.08.2020

Алимбаев Алтынбек Камчыбекович

200000

12.08.2020

Максут-Ахунов Фарух Рахманджанович

200000

12.08.2020

Тороев Нуралы Омуралиевич

200000

12.08.2020

Маматова Айпери Жумакадыровна

200000

12.08.2020

Султанов Бакыт Нурланович

200000

12.08.2020

Жармаматов Багыш Эргешбаевич

200000

12.08.2020

Жапаров Нурдин Калматаевич

200000

12.08.2020

Балташев Илязбек Алтынбекович

200000

12.08.2020

Бостонкулов Автандил Эргешович

200000

12.08.2020

Бегжанова Айдай Асановна

200000

12.08.2020

Канатбекова Назик Канатбековна

200000

12.08.2020

Мадиярбеков Сабит Сапарович

200000

12.08.2020

Надырбекова Наргиза Надырбековна

200000

12.08.2020

Жусупов Алтынбек Низамидинович

200000

12.08.2020

Тиллебаев Болотбек Кочкорович

200000

12.08.2020

Баякеев Максат Бектенович

200000

14.08.2020

Сагынбаев Арзымат Турдубекович

200000

14.08.2020

Кенжебаев Нуркамил Эргешович

200000

14.08.2020

Бапов Абдибали Сайдакматович

200000

14.08.2020

Шаршенкулова Айнура Касымбековна

200000

14.08.2020

Асанкулов Айбек Кенешбекович

200000

14.08.2020

Аманов Марс Иргешбайович

200000

14.08.2020

Осмонов Рамис Бабакулович

200000

14.08.2020

Кадыров Добурбек Ташбекович

200000

14.08.2020

Жумаев Чингызхан Бекболотович

200000

14.08.2020

Сарыбаева Бурулкан Акматбековна

200000

Бардыгы:

7200000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

07.08.2020

Камчибекова Мырза-айым Афтандиловна

Шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы

20000

07.08.2020

Карагулов Арсен Дайырбекович

Каржы суроолор боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы

20000

07.08.2020

Акылбеков Марат Нажипович

Келишимге ылайык

40000

07.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө

25

14.08.2020

Жеке адамдардын - резиденттердин Элкарт тутумундагы пайызсыз талап боюнча төлөнүүчү депозиттери

Келишимге ылайык орун жайды ижарага алуу үчүн

40000

14.08.2020

"Билборд КейДжи" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

100000

14.08.2020

 "Билборд КейДжи" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

848250

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Банктын тарифтерине ылайык комиссия

10

Бардыгы:

1068305

"Чоң казат" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"Чоң казат" СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

05.08.2020

Касымбеков Жаркынбек Орозбекович

100000

07.08.2020

Асакеев Рахат Дамирович

75000

07.08.2020

Осмонов Асхат Арысланбекович

100000

07.08.2020

Мамытканов Максат Суйуналиевич

100000

10.08.2020

Кудайбердиев Абдималик

101000

10.08.2020

Чынарбекова Алтынкул

200

11.08.2020

Осмонкулова Махабад Керимбековна

1000

11.08.2020

Рысмендеев Бекжан Базарбаевич

150000

11.08.2020

Жолдошова Бактыгуль Султановна

1000

11.08.2020

Сайдаков Айбек Женышпекович

10000

12.08.2020

Кубатбекова Айдана Кубатбековна

5000

12.08.2020

«Аруузат-Аял» Коомдук фонду

1000000

12.08.2020

Кошоев Ахунбай

100000

12.08.2020

Бекова Алмакан

200000

12.08.2020

Токтогазиев Темирбек Шукурбекович

150000

12.08.2020

Эрмекбаев Шамырбек Бегинбаевич

150000

13.08.2020

Рысмендеев Бекжан Базарбаевич

70000

14.08.2020

Азыкбаев Курмангазы Айылчиевич

100000

14.08.2020

Акунова Гулзат Усупбаевна

150

14.08.2020

Кудайбердиева Умутхан Кудайбердиевна

200

14.08.2020

Кыдыралиева Динара Кезитбековна

500

14.08.2020

Омурбеков Чынгыз Бактыгулович

2000

14.08.2020

Назарова Гульмира Абдыбаетовна

3000

14.08.2020

Турсунов Фазильжон Рузибоевич

150000

14.08.2020

Калдыбаева Зейнеп Беделбаевна

1000

14.08.2020

Джумадылова Гулай Асакеевна

2000

14.08.2020

Мендигулова Гульсадат Джолдошбековна

4000

17.08.2020

Итибаев Кайрат Жаныбекович

75000

17.08.2020

Осмонов Асхат Арысланбекович

17864

17.08.2020

Такырбашев Тилекбек Сарыгулович

1000

17.08.2020

Асаналиева Упол Садышевна

1000

17.08.2020

Кулукеев Нурлан Медербекович

40000

Бардыгы:

2710914

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

 

 

 

 

Бардыгы:

0

         

 

"Мекенчил" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"Мекенчил"СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

06.08.2020

Тологонова Аида Бейшеналиевна

8500

07.08.2020

Тологонова Аида Бейшеналиевна

3000

Бардыгы:

11500

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

10.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө

20

10.08.2020

"Алтын Тамга" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык басып чыгаруу кызматтары үчүн: фирмалык папкалар, клише, наклейка, билеттер

11150

Бардыгы:

11170

         

 

"Ата-Мекен" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"Ата-Мекен" СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

07.08.2020

Атабеков Мирлан Токтобекович

199 900

07.08.2020

Шамшиев Тилектеш Абдувалиевич

200 000

07.08.2020

Качкынбаев Сейтек Садырбекович

200 000

07.08.2020

Буланов Шухратбек Абдумажитович

200 000

07.08.2020

Дуйшенбаева Кукун Алымкуловна

200 000

07.08.2020

Макешев Чынгыз Токтоналиевич

200 000

07.08.2020

Кулумбаева Гульмира Шамшиевна

200 000

07.08.2020

Каримов Кумар Сулайманович

200 000

07.08.2020

Тохтиев Нурсултан Раимжанович

200 000

07.08.2020

Мамбетов Максат Сейдинович

200 000

10.08.2020

Доулдаева Алийма Султановна

100 000

10.08.2020

Толомуш уулу Марат

99 950

10.08.2020

Бердибек уулу Жакшылык

79 950

10.08.2020

Сасыкбаева Асия Айтбаевна

200 000

10.08.2020

Исаков Нурбек Суеркулович

200 000

10.08.2020

Нурбеков Нурбек Нурбекович

50 000

10.08.2020

Ажибаев Азатбек Жусупжанович

100 000

10.08.2020

Керимкулов Марлен Бактыбекович

150 000

10.08.2020

Шермаматов Зарылбек Шермаматович

99 950

11.08.2020

Алтыбай уулу Нурсултан

200 000

11.08.2020

Жамалидинов Мирлан Тилектешович

200 000

11.08.2020

Алыкулов Пазыл Алыкулович

180 000

12.08.2020

Эргешов Эдилбек Омурбекович

190 000

Бардыгы:

3 849 750

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

12.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

45

12.08.2020

ЖИ Дремина Яна Александровна

Төлөө үчүн эсепке ылайык

450000

Бардыгы:

450045

         

 

"Реформа" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

“Реформа" СП

   

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

03.08.2020

Маматкасым уулу Мирбек

20000

03.08.2020

Карасартова Рита Рахмановна

25000

03.08.2020

Акенеев Азамат Жумакадырович

20000

04.08.2020

Оморов Алибек Таласбекович

10000

04.08.2020

Азис Иса

20000

04.08.2020

Отунчиева Жаркын Тапыковна

2000

05.08.2020

Сарыбаев Эрик Джекшенбаевич

15000

05.08.2020

Джакипов Айбек Рысбекович

100000

05.08.2020

Ошурахунова Динара Мажановна

25000

06.08.2020

Токонов Рустембек Шаршенбаевич

10000

06.08.2020

Кыдырмышева Мээрим Омуркуловна

10020

07.08.2020

Тологонов Мелис Зарлыкович

10000

07.08.2020

Токтосунова Жанара Арстановна

2000

07.08.2020

Акматов Абдирасул Жамшитович

1000

07.08.2020

Сооронкулов Кутман Памирович

50000

07.08.2020

Сапаралиева Кульбарчын Абдилхасимовна

50000

07.08.2020

Бектембаева Кундус Баисовна

500

07.08.2020

Сатыбалдиева Айнура Жыргалбековна

50000

10.08.2020

Шекекова Назгуль Аскербековна

100000

10.08.2020

Хасанов Кочкамбай Артыкбаевич

2020

10.08.2020

Каримова Гулийпа Абдирашитовна

2000

10.08.2020

Эгембердиева Ж.Б.

200000

10.08.2020

Кайыпов Алмаз Малдыбаевич

50000

10.08.2020

Азимов Азим Канатбекович

5000

10.08.2020

Абдыкалыйева Назгул Кадырбековна

100000

11.08.2020

Адылов Калыс Адылович

4000

11.08.2020

Мамырбаева Касиет Нурбековна

22000

11.08.2020

Джумабаева Чинара Нурдиновна

1000

11.08.2020

Акылбек уулу Мадумар

2000

11.08.2020

Эргешев Нурсултан Тажидинович

2000

11.08.2020

Кыдырмышев Мирлан Нурмаматович

2020

11.08.2020

Филиал ОАО "Оптима Банк" "Центр обслуживания корпоративного бизнеса"

10000

11.08.2020

Максытова Бактыгул Турсунбаевна

2020

11.08.2020

Кенеш уулу Мелисбек

3000

11.08.2020

Сейитбеков Улан Доолаткелдиевич

2500

11.08.2020

Чолпонбаева Сымбат Жамшитбековна

3000

11.08.2020

Шамшиев Адылжан Токтосунович

5000

11.08.2020

Эгембердиев Жумадил Бердигулович

800000

11.08.2020

Сартаева Айжамал Апиевна

2020

12.08.2020

Мусуралиев Туратбек Султанович

1000

12.08.2020

Самыкбаева Лира Аманбаевна

10000

12.08.2020

Камалов Мирбек Нурбекович

5000

12.08.2020

Мамашарипов Абдумалик Камолдинович

1000

12.08.2020

Джапобаева Асель Кожошевна

1000

12.08.2020

Адишова Бермет

1020

12.08.2020

Мамасалиева Бекзада

520

12.08.2020

Гуронов Саматбек Осмоналиевич

20000

12.08.2020

Ахматова Гульнара Курманбековна

2520

12.08.2020

Абдывахап кызы Суйун

500

12.08.2020

Мамашева Жыпаргул Анарабековна

5000

12.08.2020

Туюкбаева Эркингул

1000

12.08.2020

Айтбаев Марат Жолдошбекович

2000

12.08.2020

Мамбетова Сайкал Асеиновна

3000

12.08.2020

Туюкбаева Эркингул

3000

12.08.2020

Сатыбалдиева Айчурок Каныбековна

4000

12.08.2020

Сулайманов Эркинбек Тилебалдиевич

2000

12.08.2020

Алымкулов Кубат Алымкулович

10000

12.08.2020

Кенешов Улукбек Нурбекович

15000

13.08.2020

Абылкасым уулу Алманбет

20020

13.08.2020

Шайхутдинова Тимур Фаридович

3000

13.08.2020

Чанбаев Максат Анварович

4000

13.08.2020

Дуйшенбиев Жыргалбек Аскербекович

5000

13.08.2020

Мамбетов Айбек Жумакадырович

3500

13.08.2020

Галиева Алтынай Душаевна

2200

13.08.2020

Адылбек кызы Жанылай

2200

13.08.2020

Мамасалиева Гульгакы Эшмаматовна

30020

13.08.2020

Бекмурзин Александр Игоревич

1020

13.08.2020

Суюнтбекова Мээрим Кумушбековна

20020

13.08.2020

Баракова Аида Адылбековна

300

13.08.2020

Кубанычбек уулу Абдиламит

6000

13.08.2020

Эгембердиев Шамиль Жумадилович

6500

13.08.2020

Сапаралиева Кульбарчын Абдилхасимовна

50000

13.08.2020

Алымбаева Аида Бирликовна

5000

13.08.2020

Смаилов Кайратбек Тулевич

9000

13.08.2020

Смаилов Кайратбек Тулевич

1000

13.08.2020

Касымова Н.А.

2000

13.08.2020

Алыкбаев Эльзот Рустамович

14385

13.08.2020

Аталов Элдос Базарбаевич

10000

13.08.2020

Смаилов Кайратбек Тулевич

1000

13.08.2020

Кулназарова Женишкул Орозобековна

4000

14.08.2020

Шамирбеков Мунарбек Мамасалиевич

200

14.08.2020

Канетов К.К.

500

14.08.2020

Рысбаева Нуржан Абдурасуловна

10000

14.08.2020

Кожомуратов Улан Болотович

1000

14.08.2020

Жолдошов Темиркул Абдыкалиевич

7500

14.08.2020

Саматов Манас Парматович

25000

14.08.2020

Киргизбаев Болот Мухтаржанович

500

14.08.2020

Усубалиев Сагындык Рысбекович

1000

14.08.2020

Дуйшенбаева Бермет Женишбековна

5000

14.08.2020

Кыдырмаева Элизат Акылбековна

5000

14.08.2020

Джунушбаева А.С.

1000

14.08.2020

Сулаймманова А.О.

500

14.08.2020

Мамырбаев А.К.

1000

14.08.2020

Муратбек уулу Азамат

500

14.08.2020

Эгембердиева Б.А.

1000

14.08.2020

Мамырбаева А.М.

500

14.08.2020

Адылбек кызы Сайкал

500

14.08.2020

Конурбаева Г.Д.

500

14.08.2020

Акматов Аслан Абдыбекович

5000

Бардыгы:

2094025

       

  2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

13.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

50

13.08.2020

 "Триумф Торг" ЖЧК

Футболкаларды өндүрүү

102 600

14.08.2020

 "Айыл Банк" ЖЧК

Которуу үчүн комиссия

65

14.08.2020

Эгембердиев Жумадил Бердигулович

Ашыкча которулган каражаттарды кайтарып берүү

800 000

Бардыгы:

902 715

         

 

"Кыргызстан" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"Кыргызстан" СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

07.08.2020

Шамшидин уулу Разак

10 000 000

10.08.2020

Шамшидин уулу Разак

7 000 000

11.08.2020

Саидов Медербек тешебаевич

200 000

11.08.2020

Шамшидин уулу Разак

9 600 000

11.08.2020

Дюшекеев Дастан Станбекович

200 000

14.08.2020

Шамшидин уулу Разак

9 800 000

14.08.2020

Бактыбек уулу Бекназар

200 000

Бардыгы:

37 000 000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

10.08.2020

"АК БОНУС" АРТ" ЖЧК

Счет-фактурага ылайык жарнама жайылтуу үчүн

6890000

10.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

11.08.2020

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борборук комиссиясы

“Кыргызстан” саясий партиясынын шайлоо күрөөсү

5000000

11.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

12.08.2020

 "С Медиа" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн

720000

12.08.2020

 "Меджик Студио" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык “РИАМ”  даярдоо үчүн

1240500

12.08.2020

 "Альфа Медиа" ЖЧК

Келишимге  ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн

520000

12.08.2020

"Сэнсон Гранд" ЖЧК

Счет-фактурага  ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн

110000

12.08.2020

"Фостекс" ЖЧК

Счет-фактурага  ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн

475000

12.08.2020

ЖИ Кан Игорь Фикторович

Счет-фактурага  ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн

195000

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

65

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

50

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

50

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

50

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

13.08.2020

"Линдл Реклама" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык

846428

13.08.2020

РА Горизонт Аудтор” ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык щитти ижарага алуу үчүн

2146000

13.08.2020

ЖИ  Джаныбеков Нурлан Алымкулович

Келишимге ылайык агитациялык материалдарды даярдоо

770000

13.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

13.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

13.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

65

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

50

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

65

14.08.2020

"С Медиа" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык щитти ижарага алуу үчүн

180000

14.08.2020

"Линдл Реклама" ЖЧК

Төлөө үчүн ылайык баннердерди басып чыгаруу

846428

14.08.2020

Adver Group ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык щитти ижарага алуу үчүн

2065000

14.08.2020

Медиа ПаАн” ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык жарнамалык аянтчаларды ижарага алуу үчүн

30000

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

35

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

35

14.08.2020

"ИнтерСим" ЖЧК

Төлөө үчүн эсепке ылайык канцелярдык буюмдар үчүн төлөө

64271

14.08.2020

ЖЧК  "Бонус АРТ"  Креативдик агенствосу

Келишимге ылайык баннерлерди басып чыгаруу жана орнотуу үчүн

779874

Бардыгы:

22880221

         

 

"ОРДО" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

 "ОРДО" СП                                             

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

06.08.2020

Ткаченко Вера Сергеевна

200 000

11.08.2020

Асаналиев Адилет Талантбекович

200 000

12.08.2020

Абылаев Тимур Замирбекович

100 000

14.08.2020

Абылаев Тимур Замирбекович

100 000

14.08.2020

Медетбекова Гулбарчын Казымкуловна

200 000

14.08.2020

Сабырбекоа Канат Сабырбекович

150 000

Бардыгы:

950 000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

06.08.2020

Муктарбеков Санат Муктарбекович

Чек боюнча берүү

195 000

06.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

780

06.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Чек китепчеси учун комиссия

55

12.08.2020

"Айыл Банк" ААК "

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

1 120

12.08.2020

Муктарбеков Санат Муктарбекович

Чек боюнча берүү

280 000

13.08.2020

 KIRLand ЖЧК

Төлөө үчун эсепке ылайык

1 784

13.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

20

14.08.2020

ЖИ  Егембердиев Б.Д.

Төлөө үчун эсепке ылайык

99 755

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

"Айыл Банк" ААК

Которуу үчүн комиссия

150

14.08.2020

ЖИ Мендалиев Ч.Б.

Төлөө үчүн эсепке ылайык иш-чараларды уюштуруу кызматтары үчүн

305 410

Бардыгы:

884 224

         

 

"Мекен Ынтымагы" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"Мекен Ынтымагы" СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

11.08.2020

Бердикожоева Жазгул Сакуевна

65000

Бардыгы:

65 000

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

11.08.2020

Кассадагы банкноталар жана тыйындар

Чекке ылайык орун жайды ижарага алуу үчүн

61000

11.08.2020

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу

Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу үчүн банктын тарифтерине ылайык төлөө

160

Бардыгы:

61160

         

 

"НУР"Либерал-Демократиялык саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"НУР" Либерал-Демократиялык  СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

12.08.2020

Жекшенова Жазгул Турарбековна

23 340

Бардыгы:

23 340

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

13.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишимге ылайык кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

13.08.2020

Тажибек Уулу Максат ишкерге

Видео тартуу кызмат көрсөтүү үчүн алдын-ала төлөө 

13320

14.08.2020

Тажибек Уулу Максат ишкерге

Фото тартуу кызмат көрсөтүү үчүн алдын-ала төлөө 

9980

14.08.2020

Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн

Келишимге ылайык кызмат көрсөтүүлөр үчүн

20

Бардыгы:

23340

 

"ЗАМАНДАШ" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

"ЗАМАНДАШ" СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

12.08.2020

Бектурганова Алия Асановна

2 000 000

Бардыгы:

2 000 000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

 

 

 

 

Бардыгы:

0

         

 

"Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

                                                                               МААЛЫМАТТАР

 
       

үтүн Кыргызстан" СП

   

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

Суммасы (сом)

11.08.2020

Жолдошов Асадулла

500

14.08.2020

Сооронбаев Дуйшомбу Шаяхматович

250000

Бардыгы:

250500

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 14-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

Суммасы (сом)

 

 

 

 

Бардыгы:

0