КР БШК Шайлоочуларды идентификациялоо тартиби жөнүндө нускаманы бекитти

03 августа 2020

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 3-июлдагы жыйналышында Шайлоочуларды идентификациялоо тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү жөнүндө токтом кабыл алды.

Токтом шайлоочулардын добуш берүүдө, ошондой эле шайлоочулар ката же так эместикти тапканда же болбосо шайлоо дарегин алмаштырганда арыз берген учурда биометрикалык идентификациядан өтүүсүн караган “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР конституциялык Мыйзамынын 15-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүн 31-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүн, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”  КР Мыйзамынын 13-беренесинин 2-бөлүгүн,  31-беренесинин 2, 7-бөлүктөрүн,  33-беренесинин 6-бөлүгүн ишке ашыруу максатында кабыл алынды.

Шайлоочуларды идентификациялоо жол-жобосу шайлоочулардын өздүгүн уникалдуу биометрикалык маалыматтар – тиешелүү база ресурсунда камтылган колдун манжаларынын жана бет түзүлүшүнүн папиллярдык чийиндери боюнча ырастоону карайт.

Нускама шайлоочулар шайлоо комиссияларына арыз берген учурда жана добуш берүүдө идентификация жүргүзүүнүн тартибин аныктайт.