Боршайкомдун жумушчу топтору консультациялар үчүн ачык

29 июля 2020

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы шайлоо процессинин маселелери үчүн жумушчу топторду түзгөн.

Жумушчу топтор шайлоо процессинде ага катышуучулардын агитация өткөрүү учурундагы жарандардын шайлоо укуктарын камсыздоосу үчүн ар кандай маселелерди кароосу, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын, шайлоо комиссияларынын, саясый партиялардын жана башка органдар менен уюмдардын аракеттерине (аракет кылбаганына) даттануу мүмкүнчүлүктөрүн кароо үчүн түзүлгөн.

Мындан башка саясый партиялардын атайын эсептерди ачуусу, алып баруусу, саясый партиялардын шайлоо фонддорундагы каражаттар боюнча эсептердин отчеттуулугуна көзөмөл жүргүзүү да камсыздалат.

Төмөнкүдөй топтор түзүлдү:

ЖК депутаттарын шайлоого саясый партиялардын документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу тобу.

Топтун жетекчиси – КР БШК төраганын  орунбасары А. Ж. Эшимов.

Топтун катчысы -. М. Кожокеева.

Телефону: (0312) 620 829, (0556) 236 064

Шайлоо процессинде шайлоочуларга жана башка субьектилерге маалымат берүү жана агитациянын эрежелеринин маселелери боюнча жумушчу тобу.

Топтун жетекчиси – төраганын орунбасары А. Г. Бекматов

Топтун катчысы – А. Омуракунова

Телефону: (0312) 660 319, (0312) 665 452, (0554) 202 946.

Шайлоо процессине катышкан шайлоочулардын жана башка субьектилердин агитациянын эрежелери боюнча арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу тобу.

Топтун жетекчиси – БШК мүчөсү А. Т. Асаналиев.

Топтун катчысы – К. Уметалиев.

Телефону: (0312) 660 143, (0312) 660 286, (0552) 958 895.

КР шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу көзөмөлдөөчү-ревизиялык топ.

Топтун жетекчиси – БШК мүчөсү Р. Баатырова.

Топтун катчысы – Р.Баширова.

Телефону: (0312) 626 338, (0551) 987 922.

Ыкчам реакцияны координациялоочу топ

Топтун жетекчисинин орунбасары – БШК мүчөсү К. М. Осмоналиев.

Топтун катчысы - Ч.Исмаилова.

Телефону: (0312) 626 324, (0770) 449 044.

Жумушчу топтор шайлоо процессинин катышуучуларына ар дайым консультация жана маалымат берип турууга даяр.

БШК Маалыматтык бөлүмү