КР БШК жергиликтүү кеңештердин төрт депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту

11 июня 2019

2019-жылы 11-июнда КР БШК Өзгөн, Ысык-Көл жана Сузак АШКларынын жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, талапкерлердин катталган тизмесинен чыгаруу жана депутаттык бош мандаттарды шайланган депутаттардан кийинки Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерин бекитти.

Депутаттын ыйгарым укуктарын аткарууга айкалышпаган кызматка дайындалганына байланыштуу Ош облусунун Өзгөн районунун Өзгөн шаардык кеңешинин депутаты М. Халматов өзүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Мандат шайланган депутаттардан кийинки талапкер М. Купахуновага өткөрүп берилди.

Өз каалоолору менен төмөнкүлөр ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту:

Ысык-Көл облусунда:

Ысык-Көл районунун Садыр Аке айылдык кеңешинин депутаты М. Джумабаев. Мандат шайланган депутаттардан кийинки талапкер Г. Натаровага өткөрүп берилди.

Ысык-Көл районунун Садыр Аке айылдык кеңешинин депутаты А. Эсеналиев. Мандат шайланган депутаттардан кийинки талапкер К. Уметовго өткөрүп берилди.

Жалал-Абад облусунда:

Сузак районунун Кызыл-Туу айылдык кеңешинин депутаты К. Жээнкулов. Мандат шайланган депутаттардан кийинки талапкер Э. Халбаевге өткөрүп берилди.

Өз каалоолору менен төмөнкүлөр жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин катталган тизмесинен чыгарылды:

Ысык-Көл облусунда:

Талапкер Т. Искаков (Ысык-Көл районунун Садыр Аке айылдык кеңеши);

Талапкер М. Еришев (Ысык-Көл районунун Садыр Аке айылдык кеңеши);

Ош облусунда:

Талапкер Д. Узакбаева (Өзгөн районунун Өзгөн шаардык кеңеши).

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү