2019-жылдын 13-майына карата талапкерлердин шайлоо фондуларынан акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет

13 мая 2019

2019-жылдын 13-майына карата талапкерлердин шайлоо фондуларынан акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет