2019-жылдын 19-майына дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо боюнча маалымат

15 апреля 2019

2019-жылдын 19-майына дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо боюнча маалымат.  2019-жылдын 15.04. абалы боюнча