Жаңы Кодекстерге ылайык шайлоо мыйзамдарын бузуулар үчүн жоопкерчиликтер тууралуу маалымат

01 февраля 2019

Жаңы кодекстерге ылайык шайлоо мыйзамдарын бузуулар үчүн жоопкерчиликтер Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренелеринде каралган:

Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси (5 берене):

1) 191-берене. Шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу;

2) 192-берене. Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу;

3) 193-берене. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу;

4) 194-берене. Шайлоо же референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу.

5) 195-берене. Шайлоо документтерин бурмалоо.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси (1 берене):

6) 87-берене. Шайлоочунун башка адам үчүн добуш берүүсү;

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси (7 берене):

7) 42-берене. Шайлоо процессинин катышуучуларынын укуктарын бузуу;

8) 43-берене. Шайлоого катышуу үчүн өргүү берүүдөн баш тартуу;

9) 44-берене. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузуу;

10) 45-берене. Талапкер жөнүндө билип туруп жалган маалымат таратуу;

11) 46-берене. Талапкердин ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкер беделин жаманатты кылган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарынын таратышы;

12) 47-берене. Тоголок үгүт материалдарын таратуу;

13) 48-берене. Үгүт материалдардын жок кылуу же бузуу.

ЭСКЕРТҮҮ; Шайлоо мыйзамдарынын кээ бир бузууларынын жана алар боюнча санкцияларынын дифференциациясы  2018-жылдын 13-августунда Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин жыйынында бекитилген “2018-2020-жылдары Кыргыз Республикасында шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн Стратегиясында” каралган.