БШК Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Коргонбай уулу Жусупбектин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө БАШКнын чечимин бекитти

26 декабря 2018

2018-жылдын 19-декабрында Бишкек АШКнын чечими менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Коргонбай уулу Жусупбектин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган. 2018-жылдын 21-декабрында БШКга Ж. Коргонбай уулунун БАШКнын чечимине макул эместиги билдирилген жана ал чечимди жокко чыгаруу жөнүндө даттануусу түшкөн.

Бүгүн, 26-декабрда БШКнын жыйналышында даттанууну канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды, БАШКнын чечими укук ченемдүү жана негиздүү деп табылды.

Мында БШК бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарында “Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Коргонбай уулу Жусупбектин кош жарандуулугу бар экени тууралуу” билдирүүлөр жарыяланганына байланыштуу белгиленген тартипте текшерүү жүргүзүлгөнүн белгилейт: Конвенцияга ылайык Россия Федерациясынын компетенциялуу органдарына толук суроо-талап жөнөтүлгөн.

2018-жылдын 13-декабрында Россия Федерациясынын Юстиция министрлигинен жооп түштү, ага ылайык Ж. Коргонбай уулунун РФ жарандыгы бар экени ырасталган. Ал маалыматка ылайык Коргонбай уулу Жусупбек Россиянын Москва шаары боюнча федералдык миграция кызматынын Башкармалыгынын 2007-жылдын 24-майдагы чечиминин негизинде Россия Федерациясынын жарандыгын алган. 2007-жылдын 20-июлунда Россиянын Москва шаары боюнча ОУФМСнын Северное Измайлово району боюнча бөлүмү тарабынан ВАОдо Ж. Коргонбай уулу Россия Федерациясынын жарандыгын алгандыгына байланыштуу РФ жаранынын 45 08 № 968138 сериясындагы паспорту менен документтелген. Россиянын ИИМинин эсебинде Ж. Коргонбай уулунун Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандыгы тууралуу маалымат жок. 2018-жылдын 24-июлунда Ж. Коргонбай уулу Россиянын Москва шаарынын Северное Измайлово району боюнча ИИМБсинин ОВМине Россиянын мыйзамдарынын талаптарына ылайык өзүнүн башка - КР жарандыгы бар экени жөнүндө билдирүү жөнөткөн.

РФнын КРдеги элчилигинин 2018-жылдын 14-декабрындагы маалыматына ылайык Ж. Коргонбай уулу РФ жарандыгына кабыл алуу тууралуу арыз менен РФнын КРдеги элчилигине кайрылган эмес (эскертүү –жарандыкты алуу Россиянын аймагында жүзөгө ашырылган). Мында РФнын КРдеги элчилигинин 2018-жылдын 21-декабрындагы билдирүүсү боюнча Ж. Коргонбай уулу РФ жарандыгынан чыгаруу жөнүндө арыз менен 2018-жылдын 26-ноябрында РФнын КРдеги элчилигинин Консулдук бөлүмүнө кайрылып, зарыл документтерди тапшырган. РФнын жарандыгы жөнүндө мыйзамдарына ылайык Россиянын жарандыгынан чыгуу үчүн адам документтердин тизмегин, анын ичинде өздүгүн жана арыз берүүчүнүн Россиянын жараны экенин күбөлөндүргөн документтерди берүүсү зарыл.

Андан ары, “КР тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү тутумунун” маалыматы боюнча Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ж. Коргонбай уулу КРдин мамлекеттик чек арасынан өтүү учурунда Россия Федерациясынын жаранынын паспортун төрт жолу пайдаланган.

Баяндалгандардын негизинде КР БШК “Бишкек шаардык кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө” Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2018-жылдын 19-декабрдагы №19 чечимин бекитти. Даттанууну канааттандыруудан баш тартууга “макул” деп БШКнын 7 мүчөсү, “каршы” деп БШКнын 4 мүчөсү добуш берди, БШКнын 1 мүчөсү катышкан жок жана добуш берген жок. БАШКнын чечимин бекитүү үчүн “макул” деп БШКнын 9 мүчөсү, “каршы” деп БШКнын 2 мүчөсү добуш берди, БШКнын 1 мүчөсү катышкан жок жана добуш берген жок.

Маалымат үчүн: Башка мамлекеттин жарандыгы бар адамдарга жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайланууга мыйзамдар тарабынан так тыюу салынган.

КР Конституциясынын 52-беренесине ылайык “башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары саясий мамлекеттик кызматты жана соттордун кызмат ордун ээлөөгө укуксуз”.

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР мыйзамынын 24-беренесине ылайык адамдын депутаттык мандатты белгиленген тартипти бузуу менен алгандыгы билингенде депутаттык мандатты колдонуу токтотулушу мүмкүн.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык талапкер башка мамлекеттин жарандыгына таандыктыгы жөнүндө маалыматтарды жашырып койгондугунун фактысы далилденгенде талапкерди каттоо тиешелүү шайлоо комиссиясы же сот тарабынан жокко чыгарылат (44-берене).

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык талапкердин башка мамлекеттин жарандыгына таандыктыгы же болбосо анда Кыргыз Республикасынын жарандыгынын жоктугу талапкерлердин тизмесин каттоодо баш тартуунун негизи боло алат (53-берене).

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык жарандыктан чыгышы, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготушу же болбосо башка жарандыкты алышы депутаттын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотулушу үчүн негиз болуп эсептелет (52-берене).

Тиркеме:

-Россия Федерациясынын Юстициялык Министирлигинин каты

-Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин каты

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү