Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга жана саясий партияларга КАЙРЫЛУУСУ

31 октября 2018

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары жана саясий партиялардын өкүлдөрү!

Саясий партиялардан түшкөн көптөгөн өтүнучтөрүн эске алып, кээ бир аймактык шайлоо комиссиялардын резервдери жок болуп жаткандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – КР БШК) аймактык шайлоо комиссияларынын (мындан ары – АШК) резервдерин (Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынан тышкары) толуктоо боюнча белгиленген мөөнөтүн 2018-жылдын 17-ноябрына чейин узартат.

Ушундан улам, жарандардын чогулушунан, коомдук уюмдардан аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2018-жылдын 16-ноябрынын саат 18-00гө чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарында (шаардык, айылдык кеңештерге) кабыл алынат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары сессиясында каралган документтерди (сессиялардын токтомдору жана көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин менен) тиешелүү АШКга берет. Тиешелүү АШКдагы КР БШКнын атайын өкүлү бүт документтерди КР БШКга тапшырат.

Аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2018-жылдын 16-ноябрынын саат 18-00гө чейин саясий партиянын жетекчилик кылуучу органынын өкүлү тарабынан КР БШКга тапшырылат.

“Шайлоо комиссияларын түзүү жана таратуу тартиби жөнүндө” жана “Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө” жоболор, аймактык шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктары жана аймактык шайлоо комиссияларынын резервине талапкерлерди көрсөтүү үчүн зарыл документтердин үлгүлөрү менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын www.shailoo.gov.kg расмий сайтынан таанышсаңыздар болот.

Маалымат алуу телефону: (0312) 62-08-29, (0312) 66-01-16