ЖӨБОнун башчыларын шайлоонун графиги

11 декабря 2018

19-декабрь 2018-жылы

Ош облусу Өзгөн району

1

Баш-Дөбө айыл өкмөтү

19-декабрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин

Ысык-Көл облусу

Жети-Өгүз району

2

Тамга айыл өкмөтү

19-декабрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин

29-декабрь 2018-жылы

Чүй облусу Аламүдүн району

3

Байтик айыл өкмөтү

29-декабрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин

Сокулук району

4

Гавриловка айыл өкмөтү

29-декабрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин