ЖӨБОнун башчыларын шайлоонун графиги

11 декабря 2018

29-декабрь 2018-жылы

Чүй облусу Аламүдүн району

3

Байтик айыл өкмөтү

29-декабрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин