КР БШКнын делегациясы Литванын Вильнюс шаарында АСЕЕЕОнун жыл сайын өтүүчү 27-конференициясында катышты

10 сентября 2018

КР БШКнын төрагасынын орун басары А.Бекматов жана КР БШКнын Программалык-техникалык камсыздоо жана маалыматтар коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы А.Акимбаев Литва Республикасынын Вильнюс шаарында, Европа өлкөлөрүнүн шайлоо уюштуруучулар ассоциациясынын (АСЕЕЕО) жыл сайын өтүүчү 27-конференициясына катышышты.

АСЕЕЕОнун жыл сайын өтүүчү конференциясында, ар түрдүү 150 шайлоо органдарынын өкүлдөрү “Шайлоочулардын купуялуулугун, коопсуздугун жана бүтүндүгүн кепилдөө” темасын талкуулап, ошондой эле кибер-коопсуздук боюнча атайын семинардан өтүштү.

Конференцияда бардык шайлоочулар үчүн шайлоолорго ишеним кепилдигин берүү жана шайлоолордун кибер-коопсуздугун камсыз кылуу үчүн шайлоо органдарынын күнүмдүк изденүүлөрүндө аларды окутууга жана колдоого мүмкүнчүлүк берүүчү практикалык маселелер каралды.

Шайлоо укуктары боюнча аймактык жумушчу топтун алкагында КР БШКнын өкүлдөрү А.Бекматов жана А.Акимбаев “Маалыматтык коопсуздук” темасында доклад менен чыгышты. Жаңы технологияларды колдонуу менен Кыргыз Республикасында өткөрүлүп жаткан шайлоонун жаңы моделин КР Боршайкомдун ийгиликтүү ишке ашыруусуна байланышкан Кыргызстандын делегациясынын доклады конференциянын катышуучуларынын арасында чоң кызыгууну пайда кылды.  Белгилүү болгондой, жаңы модель маалыматтардын автоматтык келип түшүүсүн жана добуштарды автоматтык эсептөөнү, шайлоочуларды биометрикалык маалыматтар боюнча индентификациялоону жана жогоруда аталган системалардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоо боюнча программалык-аппараттык чараларды өз ичине алат.

Көргөзмөнүн жана атайын семинардын алкагында шайлоо технологияларын чыгаруучу коммерциялык компаниялар өз продукцияларын иш-чаранын катышуучуларына көрсөтүштү.

Шайлоочулар боюнча маалыматтарды жана шайлоолордо колдонулуучу бардык санариптик маалыматтарды коргоо, кибер-коопсуздук көз карашынан добуш берүү технологияларын камсыз кылуу, шайлоочуларга ишеним боюнча билдирүүлөр, шайлоолордун көз карадысыздыгы жана бурмалоолорду алдын алуунун маанилүүлүгү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду.

Маалымат катары: КР БШК АСЕЕЕОго 2006-жылы ассоциацияланган мүчө катары кошулган, ал эми 2013-жылдан анын толук укуктуу институционалдык мүчөсү болуп эсептелет.

КР БШКнын аппаратынын маалымат бөлүмү