Ош шаарында Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча коомдук диалог болуп өттү

28 мая 2018

2018-жылдын 28-майында Кыргыз Республикасынын Шайлоолор боюнча мыйзамдарын өркүндөтүү Стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча иштердин алкагында Ош шаарында “Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиялык багыттарын аныктоо” коомдук диалогу болуп өттү.

Бул иш чара Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен “Жарандык платформа” КФ менен биргеликте ЕККУнун Бишкектеги Программалык офисинин колдоосунда түзүлгөн КР шайлоолор боюнча мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча Жумушчу топ тарабынан уюштурулган.

Талкууга төмөнкүлөр катышты: КР БШКнын төрагасынын орун басары А.Бекматов, КР Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары А.Махаммадов, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Ж.Т.Ормонов, Жумушчу топтун эксперттери – А.Усупбекова, “Жарандык платформа” КФнун директору; К.Мамытова, “Жарандык умтулуу” КФнун эксперти; Б.Самаков, “Эгль” КФнун эксперти, жарандык сектордун активисттери, шаардык жана айылдык кеңештердин депутаттары, КРнын саясий партияларынын өкүлдөрү, ЖӨБО өкүлдөрү, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, МЭУ жана ЖМК өкүлдөрү.

Аймактардагы бул диалогдун максаты – шайлоо системасын өркүндөтүү жолдорун Жумушчу топ сунуштаган 3 багыт боюнча жана катышуучулар тарабынан сунушталган башка маселелер боюнча кеңири коомдук талкуулоону баштоо:

- “Шайлоо процессинин катышуучуларынын укуктук мамилелерин жөнгө салуу механизмдерин өркүндөтүү”;

- “Шайлоо мыйзамдарын бузуулардын алдын алуунун жана аларды тыюунун механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу”;

- “Жергиликтүү шайлоолор. Шайлоо комиссияларынын ЖӨБ органдары менен бирге аракеттешүүсү”;

- Саясий партиялардын ролун күчөтүү аркылуу КРда парламентаризмди өнүктүрүү.

Диалогдун жүрүшүндө катышуучулар, алардын ою боюнча бардык деңгээлдеги шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү учурунда чыгуучу маанилүү жана курч көйгөйлөрдү талкуулашты.

Диалогдун катышуучулары өзгөчө көңүлдү жергиликтүү кеңештердин депутаттарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылыгына талапкерлерге талаптар (билими, эмгек стажы), шайлоочулардын тизмелерин түзүү, шайлоо комиссияларын (ШК) түзүү жана алардын мүчөлөрүн окутуу, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жүрүшүндө гендердик өкүлчүлүктүн кепилденген механизмдери, чет өлкөдөгү шайлоочулардын активдүүлүгүнүн төмөндүгү, ШКнын мүчөлөрүн сыйлоо жана дем берүү чараларын көрүү зарылдыгы, ДМЧА укуктарын коргоо, добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө байланышкан маселелер, шайлоо процессинин катышуучуларынын укуктук маданиятынын төмөндүгү жана шайлоо процессинин катышуучуларын кабарландыруу механизмдерин жакшыртуу зарылдыгы сыяктуу маселелерге бурушту.

Диалогдун катышуучулары, ошондой эле шаардык кеңештерге шайлоонун жүрүшүндө саясий партиялардын жоопкерчилигин жогорулатуу зарылдыгын белгилешти.  Ошол эле учурда, аймактык коомдук диалогдун катышуучуларынын пикири боюнча, пропорционалдык система боюнча шайлоолорду өткөрүү чоң шаарлардагы шаардык кеңештерге гана колдонулууга болоорун, ал эми орто жана кичи шаарлардагы шайлоолордо мажоритардык системаны колдонуу зарыл.

Иш чара Кыргыз Республикасынын шайлоо боюнча мыйзамдарын өркүндөтүү Стратегиясынын долбоору үчүн сунуштарды иштеп чыгууну талкуулоо менен аяктады.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү