БШКда Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну өркүндөтүү боюнча 2018-2020-жылдарга иш-аракеттердин планы талкууланды

26 мая 2018

2018-жылдын 25-майында БШКнын Кыргыз Республикасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну өркүндөтүү боюнча Жумушчу тобунун отуруму ЕККУнун Бишкектеги программалык офисинин, Кыргызстандагы БУУнун Өнүктүрүү программасынын жана Шайлоо системаларынын Эл аралык фондунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен болуп өттү.

Жумушчу топтун 2018-2020-жылдарга иш-аракеттеринин планын талкуулоо негизги маселе болду.  Бул долбоор өткөрүлгөн өнөктүктөрдү шайлоо процессиндеги инклюзивдүүлүк маселелерин чечүү боюнча тараптарды кеңири тартуу менен жүргүзүлгөн талдоолордун натыйжасында иштелип чыккан.

         Отурумда шайлоо комиссияларынын Токтогул шаарындагы жана Сокулук районундагы ЖӨБО жана райондук администрациялар менен биргеликте 2018-жылдын 13-майындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдыктын алкагында жүргүзүлгөн иштери презентацияланды.  ДМЧ адамдар үчүн шайлоо участкаларынын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча чаралар көрүлдү. Бардык шайлоо участкаларында пандустар орнотулуп, ошондой эле добуш берүү күнүнө арабачадагы жарандар добуш берүүчү жайга өтүүсүнө жардамдашуучу УИК кезметчи-мүчөсүн чакыруусу үчүн кире бериште “чакыруу кнопкасы” орнотулду. Мындан тышкары, жергиликтүү органдар тарабынан ДМЧ адамдарды участкаларга жеткирүү үчүн социалдык такси уюштурулду (иллюстрациялар).

         Отурумда көрсөтүлгөн маселелерди чечүүгө жоопкерчиликтүү жана кызыгуу менен мамиле кылган жергиликтүү органдардын иштери оң бааланды.  Токтогулдуктардын жана сокулуктуктардын иш тажрыйбасы шайлоодогу ийгиликтүү тажрыйба катары башка аймактарга таратылат.

Добуш берүүчү жайларда көрүүсү начар жарандарга А4 форматындагы атайын чоңойтуучу лупалар сыяктуу кошумча каражаттар берилди. Көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандар үчүн Брайл шрифти менен басылган атайын  шайлоо бюллетендери даярдалды. Арабача колдонгон шайлоочулар үчүн добуш берүүчү жайда атайын кабиналар даярдалды.

         Жумушчу топтун 2018-2020-жылдарга пландарын презентациялоо боюнча “Эгль” КФнун эксперти М.Медетов чыгып сүйлөп, ДМЧ адамдардын активдүү жана пассивдүү шайлоо укуктарын ишке ашыруу боюнча иштерди кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал ошондой эле майыптардын шайлоо укуктарын ишке ашыруусуна кепилдик берүүчү укуктук жана усулдук механизмдерди иштеп чыгуунун зарылдыгын белгиледи.

         Жумушчу топтун мүчөсү А.Мусаева планда ДМЧ адамдардын, арасында укуктук маданиятты жогорулатуу боюнча иштерди, анын ичинде социалдык буйрутманын алкагында алдын ала караштырууну сунуштады. Майыптыгы бар жарандардын көпчүлүгү социалдык обочолонууда жашоого көнүп калгандыктан, билип туруп эле өлкөнүн саясий жана шайлоо процесстерине тартылууну каалашпайт.

         Жумушчу топтун мүчөсү Алымбек кызы Гүлмайрам жумушчу топтун сунуштарын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн, анын курамын башка мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын жетекчилерин кошуу менен кеңейтүү сунушун киргизди.

         Жумушчу топтун мүчөсү болгон ДМЧ жарандарды бириктирген уюмдардын өкүлдөрү мыйзамдарга ылайык, майыптардын ишканаларынан товарларды жана кызматтарды сатып алууну кеңейтүү зарылдыгын баса белгилешти. Жумушчу топтун мүчөлөрү бул сунушту колдошту, анткени ДМЧ адамдарга бул жакшы колдоо болмок.

         КР БШК белгиленген планды ишке ашыруу, ошондой эле жарандарда майыптуулук түшүнүгүн калыптандыруу жана ден соолугнун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандар үчүн ыңгайлуу чөйрөнү долбоорлоого көңүл буруу максатында мамлекеттик уюмдар, жарандык уюмдардагы жана эл аралык уюмдардагы өнөктөштөр менен бирге аракеттешүүнү улантат.

БШК аппаратынын маалымат кызматы