КРнын БШКсы Жалал-Абад жана Чүй облустарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш чараларынын календардык планын бекитти

30 марта 2018

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 29-мартындагы ПЖ №63 Жарлыгына ылайык, Жалал-Абад жана Чүй облустарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2018-жылдын 13-майына дайындалды.

КРнын БШКсы 2018-жылдын 30-мартында жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону уюштуруунун жана өткөрүүнүн алкагында, 2018-жылдын 13-майына дайындалган Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Кара-Жыгач айылдык кеңешинин, Чүй облусунун Сокулук районунун Сокулук айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш чараларынын календардык планын бекитти.

Кээ бир жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүгө жалпы чыгымдардын суммасын 1 219 900 (бир миллион эки жүз он тогуз миң тогуз жүз ) сом түздү.
2018-жылдын 13-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышкан саясий партиялардын, талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсебин ачуу үчүн банк мекемелери болуп “РСК Банк” ААКсы жана “Айыл Банк”ААКсы аныкталды.

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү