КР Жогорку Кеңешине депутаттыкка талапкерлер, КР Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталуу үчүн башка өлкөнүн жарандыгы бар/жок экендиги жөнүндө маалымат киргизишет

03 марта 2018

Жеке маалыматтарды иштетүү жол-жоболорун белгилөө зарылчылыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын керектүү документтеринин тизмесин жана формаларын бекитүү тууралуу” 2015-жылдын 28-июлундагы №78 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө КР БШК токтом кабыл алды.

Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, КР Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер жөнүндө маалыматтарды берүү формасы такталды жана кошумчаланды.

Талапкер кыргыз жарандыгы бар экендиги жөнүндө маалыматтардан жана кыргыз паспортунун көчүрмөсүнөн тышкары төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө тийиш:

- башка өлкөнүн жарандыгы бар/жок экендиги жөнүндө маалыматтар;
- башка өлкөнүн жарандыгы мурда болгонбу – болгон болсо – кайсы мамлекеттики, жарандыкты кабыл алган датасы жана жарандыктан чыгуу датасы;
- соттолгондугу бар/жок экендиги жөнүндө маалымат,
- эгерде мурда соттолгон болсо, КР КЖК беренеси, жаза аткаруу жана жоюлган датасы.

Ошондой эле арыз менен кошо, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” 21.11.2017-ж №759 токтомуна ылайык формада жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө макулдугун берүүгө милдеттүү.

Аталган анкета талапкердин кол тамгасы менен бүткөрүлүп, берилген маалыматтардын ишенимдүүлүгүн тастыктайт, ошондой эле партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Белгилей кетчү нерсе, башка өлкөнүн жарандыгы жок экендигин талапкерлердин анкеталык маалыматтарында көрсөтүү мындан мурда Кыргыз Республикасынын Президеттик кызматына талапкерлердин документтерин кабыл алууда колдонулду.

Бул форма Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттык кызматка бош орундарга каттоо процессинде партиялардын учурдагы катталган тизмелеринде турган талапкерлерге милдеттүү.

Белгилей кетчү нерсе, Конституциянын 52-беренесинде белгиленгендей, “Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары саясий мамлекеттик кызматты жана соттордун кызмат ордун ээлөөгө укуксуз. Мындай чектөө башка мамлекеттик кызматтар үчүн да мыйзам менен белгилениши мүмкүн”.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү