Үч айыл өкмөттүн шайлоосу дайындалды

12 февраля 2018

Үч айыл өкмөттүн шайлоосу дайындалды:

-Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Темир айыл өкмөтү

-Чүй облусунун  Кемин районунун  Жаны-Алыш айыл өкмөтү

-Ош облусунун Араван районунун С.Юсупова айыл өкмөтү.

2018-жылдын 12-февралында КР БШК айрым жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруу бийлигинин башчыларын шайлоосун дайындоо тууралуу токтомду кабыл алды.

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Темир айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызматынан бошотулгандыгына байланыштуу, 2018-жылдын 2-мартында саат 9:00дөн 12:00гө чейин Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Темир айыл өкмөтүнүн башчысысын шайлоо дайындалды.

2018-жылдын 9-февралында жаңы шайланган (2018-жылдын, 28-январы) Чүй облусунун  Кемин районунун  Жаны-Алыш айылдык кеңешинин биринчи сессиясы өттү. Кеңештин төрагасы болуп Мамбеткулов Кайрат Жакшылыкович шайланды.

2018-жылдын 10-февралында жаңы шайланган (2018-жылдын, 28-январы) Ош облусунун Араван районунун С.Юсупова айылдык кеңешинин биринчи сессиясы өттү. Кеңештин төрагасы болуп Нарматов Канаатбек Атабаевич шайланды.

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айылдык кеңештин биринчи сессиясынын күнүнөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен дайындалат жана аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт.

Чүй облусунун  Кемин районунун  Жаны-Алыш айыл өкмөтү жана Ош облусунун Араван районунун С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо 2018-жылдын 24-фералында саат 9:00дөн 12:00гө чейин өткөрүү дайындалды.

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 48-беренесине ылайык жогорку билими жана мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматта 2 жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо билим берүүнүн, саламаттык сактоонун мамлекеттик мекемелеринде же уюмдардын, мекемелердин жана жеке менчик чарбакер субъекттердин жетекчилик кызматтарында 3 жылдан кем эмес иш стажы бар аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнүн башчысы боло алат. Кылмыш жасагандыгы үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте алып салынбаган же жоюлбаган соттуулугу бар Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнө башчы болушу мүмкүн эмес.

Шайлоону Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык уюштуруп, өткөрүү милдети Ысык-Көл, Кемин жана Араван аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылды.

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү