Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлердин каттоосун жокко чыгаруу мөөнөтү боюнча КР БШКнын түшүндүрмөсү

10 октября 2017

Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-басылмаларынын  Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлердин каттоосун жокко чыгаруу мөөнөтү боюнча  кайрылуулары боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын  шайлоо жөнүндө”  конституциялык Мыйзамынын 46-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык талапкердин каттоосу добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күн калгандан кечиктирбестен, төмөнкү учурларда жокко чыгарылаарын билдирет: 

1) талапкер өз талапкерлигин  алып салуу жөнүндө арыз бергенде;

2) саясий партия кээ бир талапкерлерди шайлоого талапкерлердин тизмесинен чыгарганда;

3) өзүнүн шайлоо өнөктүгүн  каржылоодо талапкер шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, талапкердин шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын  жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда, же талапкер өзүнүн шайлоо фондунун  каражаттарынан чыгымдарды шайлоо  фондундагы  каражаттардын бардык чыгымдарынын белгиленген суммасынын ичинен 0,5 пайыздан ашык чыгымдаганда;

4) ушул конституциялык Мыйзамдын  21, 53 жана 61-беренелеринде аныкталган каттоо эрежелери бузулганда;

5) талапкерлердин, анын өкүлдөрүнүн талапкерди шайлоо  максатында  кызмат ордунун  же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдалануу, же анын өкүлдөрүнүн талапкерди шайлоо максатында  кызмат ордунун же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдаланууларына талапкердин катышы бар экенинин фактылары далилденгенде;

6) талапкердин, анын өкүлдөрүнүн  шайлоо алдындагы  үгүт жүргүзүү эрежелерин  бузууга түздөн түз  катышуу фактылары  далилденгенде;

7) талапкердин, анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын, байкоочулардын,  ошондой эле жакын туугандарынын шайлоочуларды сатып алуу же алардын шайлоочуларды сатып алууларына катышуу фактылары далилденгенде;

8) талапкерге карата соттун айыптоо өкүмүнүн  күчүнө кириши.

Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык  талапкер ушул эле конституциялык Мыйзамдын 22-27-беренелеринин ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин талаптарын бузган учурда, шайлоо комиссиясы  бузуулар жөнүндө жазуу түрүндө эскертүү берүүгө укуктуу.

Талапкер тарабынан жогоруда айтылган талаптар бир нече жолу бузулганда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тийиштүү шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча же болбосо өзүнүн демилгеси менен талапкердин каттоосун жокко чыгаруу чечимин чыгарууга   укуктуу.

Жогоруда баяндалгандарды эске алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлерди жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин  жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык  Мыйзамынын 2-бөлүгүнүн  нормаларын  милдеттүү түрдө аткаруу  туурасында билдирет.

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү