Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо учурунда шайлоо бюллетендери жөнүндө КР БШКнын түшүндүрмөсү

10 сентября 2017

2017-жылдын 9-сентябрында КР БШКнын жыйналышында “Ош облусунун Кара-Суу районунун Кара-Суу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколду бекитүү жөнүндө” токтом кабыл алды.

КР БШКнын мүчөлөрүнүн жыйналышында 2017-жылдын 3-сентябрында Кара-Суу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоонун натыйжалары тууралуу Протоколду кароо учурунда, КР БШКнын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, коомдук байкоочулардын жана ЖМКнын катышуусунда Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы М. Капаровдун, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы Д. Атабаеванын, ошондой эле “Учкун” ААКнын башкы директору К. Бейшеевдин түшүндүрмөлөрүн угушту.

Кара-Суу аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларынын маалыматтарына ылайык, добуш берүү күнү №№5265, 5267, 5270 шайлоо участокторунда алынган бюллетендердин арасында бир аз чоңураак өлчөмдөгү (7-8мм.ге кең) шайлоо бюллетендери бар болуп чыккан.

Аталган бюллетендер кесүүгө дуушар болгон жана андан ары добуш берүүдө пайдаланылган. КР БШКнын мүчөлөрүнүн берген суроолоруна жооп берген КР БШКнын жыйналышына чакырылган “Учкун” ААКнын башкы директору К. Бейшеев басмакана тарабынан ката кетирилгенин: кагазды кесүүдө “Учкун” ААКнын кызматкерлери тарабынан блоктордун биринде 4000 даана шайлоо бюллетендеринин 4 тарабынын бири аягына чейин кесилбей калганын түшүндүргөн.

Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы М. Капаров өз кезегинде жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу максатында аталган маселени чечүүнүн жолдорун табыш керек болгонун түшүндүргөн. Буга байланыштуу саясий партиялардын жана коомдук уюмдардын байкоочуларынын катышуусунда бюллетендерди кесүү жөнүндө чечим кабыл алынып, бул туурасында тийиштүү акты түзүлгөн.

Басмаканада жана шайлоо болгонго чейин Кара-Суу шаарында өткөрүлгөн бюллетендерди тестирлөөдө бюллетендер боюнча эч кандай көйгөй болбогондугун белгилей кетүү керек.

№5265 участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы Д. Атабаева мындай 19 бюллетенди автоматтык эсептөөчү урна башынан эле – алгачкы эки шайлоочудан кийин кабыл албаганын түшүндүрдү.

Техникалык үзгүлтүк катары кабыл алынган АЭУнун бюллетендерди кабыл алуудан баш тартуусунун себептерин аныктоо жана аларды четтетүү убакытты ээлеген.

Идентификациялоодон өткөн, бюллетень алган жана добуш бергендиги жөнүндө белги койгон шайлоочулар участоктон кете баштагандыгынан улам УШКнын мүчөлөрү байкоочулардын катышуусу менен тийиштүү акты түзүшкөн жана ага саясий партиялардан катышкан бардык байкоочулар жана УШКнын мүчөлөрү колтамгаларын коюшкан.

Натыйжада добуш берүнүн купуялуулугун бекем сактоо менен 19 шайлоочудан бюллетендер кабыл алынган.

АЭУ тарабынан бюллетендерди кабыл алуу кайра жандангандан кийин, комиссиянын чечими менен жана байкоочулардын макулдугу боюнча бюллетендер УШКнын төрагасы тарабынан кайрадан АЭУдан өткөрүлгөн.

Аталган кырдаал шайлоочулардын эркин билдирүүсүнө таасир эткен эмес. Шайлоочулардын добуш берүүсүнүн купуялуулугу бузулган эмес.

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын эсептөөнүн жана шайлоонун натыйжаларын аныктоонун жүрүшүндө шайлоочулар тарабынан даттануулар жана арыздануулар келип түшкөн эмес.

Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча “Ош областынын Кара-Суу районуна караштуу Кара-Суу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоонун натыйжалары туурасында протоколду бекитүү жөнүндө” токтомдун долбоору КР БШКнын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынган.

Ошону менен бирге КР БШКнын мүчөлөрү “Учкун” басмаканасына күнөөлүү кызматкерлерге карата тийиштүү дисциплинардык чара көрүүнү сунуштаган. Ошондой эле КР БШКнын аппаратынын жооптуу кызматкерлерине мындай кырдаалга жол бербөө үчүн бюллетендерди өзгөчө контролго алуу тапшырылган.

 

КР БШКнын аппаратынын маалыматтык бөлүмү