КР БШК “Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер И.Масалиевдин кол топтоо барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Кол топтоо барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун протоколун бекитти

05 сентября 2017

2017-жылдын 4-сентябрындагы КР БШКнын жыйынында “Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер И.Масалиевдин кол топтоо барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Кол топтоо барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун протоколу бекитилди.

Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер И. Масалиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн шайлоочулардын 36 673 кол тамгалары түшкөн.

2017-жылдын 31-августунда  Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер И.Масалиевди колдогон  кол коюлган барактарды Жумушчу тобу тарабынан  текшерүүнүн  жүрүшүндө, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук  комиссиясынын  алдындагы  көзөмөл-текшерүү тобунан (КРГ) маалымат  түшкөн. Анда Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер И.Масалиевдин шайлоо фондунан  бөлүнгөн чыгым  2017-жылдын 18-августунда  жүргүзүлгөн, талапкердин фондунан 2017-жылдын 18-августуна  чейин башка чыгым  болгон эмес.

Текшерүүнүн  жыйынтыгы  боюнча Жумушчу топ  тарабынан  Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер И.Масалиевди колдоо  үчүн шайлоочулардын көпчүлүк  колу  2017-жылдын 18-августуна чейин топтолгону аныкталды.

Текшерүүнүн жүрүшүндө, Жумушчу топ тарабынан КР БШКнын 2017-жылдын 17-июнундагы №165-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлерди колдоого шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуунун тартиби жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тапшырган кол коюлган барактардын ишенимдүүлүгүн текшерүү жөнүндө” Нускаманын 3 абзацынын 57-пунктунун нормалары бузулган. Анда кол коюлуучу барактарды даярдоого талапкердин  шайлоо  фондусунан  каражатты бөлгөнгө  чейинки  күндө  чогултулган кол тамгалардын баары  ишенимсиз деп табылары айтылат.

Кол топтоо барактарын кабыл алуу жана текшерүү жумушчу тобунун тыянагына ылайык, 30 470 кол тамга ишенимсиз жана жараксыз болуп чыккан.

Кол топтоо барактарын кабыл алуу жана текшерүү жумушчу тобунун тыянагынын негизинде 6 203 кол тамга ишенимдүү деп табылган, бул Кыргыз Респрубликасынын мыйзамында бекитилген минималдуу чекке  жетпей калган.

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү