Кыргыз Республикасынын  Жогорку соту КР БШКнын Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкер Ө.Текебаевдин кол коюу барактарын анык эмес деп табуу жөнүндө чечимин мыйзамдуу деп тапты

30 августа 2017

2017-жылдын 30-августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Бишкек шаарынын Райондор аралык сотунун КР БШКнын Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкер Ө.Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А.Жолдошбековдун, каржылоо тартиби бузулгандыгына байланыштуу талапкер Ө.Текебаевдин кол коюу барактарын анык эмес деп табуу жөнүндө 2017-жылдын 17-августундагы №48 чечимин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечимин күчүндө калтырды.

Жогорку сот тарабынан талапкер Ө.Текебаевди колдоо үчүн  38 643 санда  чогултулган колдорду каржылоо тартиби бузулгандыгына байланыштуу кол коюу барактарын анык эмес деп табуу жөнүндө КР БШКнын 2017-жылдын 17-августундагы №48 чечими жүйөлүү жана мыйзамдуу деп табылды.

Эскерте кетсек, 7-августта Борбордук шайлоо комиссиясына 38 643 сандагы колдорду камтыган  талапкер Ө. Текебаевдин кол коюу барактары келип түшкөн.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 11-бөлүгүнө ылайык, талапкерлерге шайлоочулардын колун чогултууга, шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө, башка шайлоо алдындагы иш чараларды жүзөгө ашырууга өздөрүнүн шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттардан тышкары акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

Ушул эле конституциялык Мыйзамдын 41-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, кол коюу барактар талапкер тарабынан жеке шайлоо фондусунун каражаттарынын эсебинен даярдалат: шайлоо фонддорунун каражаттары төмөнкүлөргө пайдаланылышы мүмкүн: 1) уюштуруу-техникалык чараларды, анын ичинде талапкерди колдоо үчүн кол чогултууга багытталган чараларды каржылоого.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 17.06.17-ж. №165 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы колтамгаларды жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө” Нускаманын V главасынын 58-пунктунун 3-абзацына ылайык "кол коюу барактарын даярдоого талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөнгөн күнгө чейин чогултулган шайлоочулардын бардык кол тамгалары ишенимсиз деп табылат"

КР БШКнын кол коюу барактарды текшерүү боюнча жумушчу тобу 2017-жылдын 18-июнунан 17-августуна чейин  талапкердин шайлоо фондусунун эсебине акча каражаттар түшкөн эместигин жана чыгымдалбагандыгын аныктаган, бул «РСК Банк» ААКнын 2017-жылдын 17-августундагы чыг. №16-04/4726 каты менен тастыкталат.

Ушундан улам, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 17-августта финансылоо тартибин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Текебаев Өмүрбек Чиркешевичти колдоо үчүн чогултулган 38 643 сандагы шайлоочулардын кол тамгасын анык эмес деп табуу тууралуу чечимин кабыл алган.

КР БШКнын аппаратынын маалыматтык бөлүмү