Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Т.А Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А.Орозакунова жана Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Р.Р.Карасартованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А.Рыскулова, Ж. Орозбекованын арыздары жөнүндө

13 августа 2017

2017-жылы 12-августа Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Т.А. Сариевдин шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү А.Орозакунованын ЖМКларга чыгууга артыкчылыктуу мамиле байкалгандыгы боюнча жана Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер С.Ш. Жээнбеков  административдик ресурс колдонуп жаткандыгы жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Р.Р.Карсартованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А.Р.Рыскулова, Ж.Орозбекованын шайлоо укугунун бузулушу жөнүндө арыздарды  карады.

Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Р.Р.Карасартованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А.Р. Рыскулова жана А.Р. Орозбекова өздөрүнүн арыздарында талапкерлерге бирдей укуктук шартты камсыз кылып, Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер С.Ш.Жээнбековду конституциялык мыйзамдын талаптарын сактабагандыгы үчүн КР БШКдан талапкер катары каттоодон баш тартууну суранышты.

КР БШКнын мүчөсү А.Т. Асаналиев өзүнүн сунушу жана токтомдун долбоору менен тааныштырды: Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоого көзөмөл жүргүзүү боюнча Жумушчу тобу жана Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыз даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобу, түшкөн арыз даттанууларды карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жобосунун негизинде төмөнкүлөрдү билдирет: Кол топтоону уюштуруу максатында же шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарын колдонуу тууралуу далилдер келтирилген эмес.

 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык  Жогорку Кеңештин депутаттарын, Президентти кошпогондо, мамлекеттик саясий, администрациялык мамлекеттик жана мунициапалдык кызматтарды ээлеп турган же жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген, каттоого алынган талапкерлер каттоодон өткөн учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат орундук же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтото турушат.

Конституциялык мыйзамдын 53-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерди каттоо конституциялык Мыйзамда каралган шарттарды сактоо менен, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан кабыл алынат. 

Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чечим кабыл алдынгандан кийин гана Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер каттоодон өттү деп эсептелинет.

Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер С.Ш. Жээнбековдун Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каттоодон өткөндөгү тууралуу чечими жок.

Жогоруда айтылгандарга негизденип, Жумушчу топторунун чечимин эске алуу менен, “Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субьектеринин (катышуучуларынын) арыз (даттанууларын) кароо тууралуу” Жобонун 1,7 бөлүмүн жетекчиликке алуу менен, Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинин негизинде  Кыргыз Респрубликасынын Президентин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоого көзөмөл жүргүзүү боюнча Жумушчу тобу, Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыз даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобу, КР БШК тарабынан Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Т.А Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А.Орозакунова жана Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Р.Р.Карасартованын  ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А.Рыскулова менен Ж.Орозбекованын “Кыргыз Республиканын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык тийиштүү чара көрүү тууралуу  арыздарын кароонун жыйынтыгында, алардын арыздарын  канааттандыруудан баш тартылды.

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү