Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлердин Мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо боюнча 2017-жылдын 26-июлдан 10-августка чейинки тестирлөөнүн жыйынтыгы

11 августа 2017