КР БШК Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлер Р.Ремнев менен Ө.Бабановдун өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктарын токтотту

09 августа 2017

2017-жылдын 9-августундагы КР БШК жыйынында Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Р. Ремнев менен Ө.Бабановдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртып алуу тууралуу чечим  кабыл алды.

Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкер Р.Ремневди каттоодон баш тартууга байланыштуу анын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Ж.Эшимбекованын жана каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү В.Фальконун ыйгарым укуктары токтотулду.

КРнын Президенти кызматына талапкер Ө.Бабановдун 2017-жылдын 8-августунда ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртып алуу тууралуу арызынын негизинде 171 өкүлдүн ыйгарым укуктары токтотулду.

КР БШК аппаратынын маалыматтык бөлүмү