Сынактын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары - БШК) аппаратында бош административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө өткөрүлгөн ачык конкурстун жыйынтыгына ылайык административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүлөр дайындалды:

- Акимбаев Аскар Жусупбаевич - БШКнын аппаратынын маалыматтык-коммуникациялык технологиялар башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна;

- Тасмабеков Улукбек Атамбекович - БШКнын аппаратынын сатып алуулар секторунун башчысы кызмат ордуна;

- Манап уулу Элдар - БШКнын аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн эксперти кызмат ордуна;

- Рымбеков Элдияр Алымкулович - БШКнын аппаратынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын окутуу методологиясы жана шайлоо процессинин катышуучулары менен ѳз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперт - усулчусу кызмат ордуна;

- Курманалиева Гулайым Курманалиевна - БШКнын аппаратынын сатып алуулар секторунун сатып алуулар боюнча эксперти кызмат ордуна;

- Ниязалиева Рахат Советовна - БШКнын аппаратынын адам ресурстарын башкаруу секторунун эксперти кызмат ордуна;

- Сейдакматова Гульзана Таласбековна - БШКнын Токмок аймактык шайлоо комиссиясындагы системалык администратору кызмат ордуна;

- Кобукеева Айзада Махмутовна - БШКнын аппаратынын иш кагаздарын жүргүзүү секторунун жетектөөчү адиси кызмат ордуна.