Сынактын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары - БШК) аппаратында бош административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө өткөрүлгөн ачык конкурстун жыйынтыгына ылайык административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүлөр дайындалды:

 - Азимов Ислам Тендикбекович - БШКнын аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн экспертинин кызмат ордуна;

 

-  Нурдинов Азиз Абикович - БШКнын  Чүй аймактык шайлоо комиссиясындагы системалык администратору кызмат ордуна.