Квалификациялык талаптар

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, бош мамлекеттик административдик кызмат орундарды  ээлөөгө конкурс жарыялайт

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын бардык топторуна карата коюлган жалпы квалификациялык талаптар:

1. Билүүсү керек:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

 - Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө”,

«Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтардын жеткиликтүүлүгү жөнүндө”, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын иш өндүрүшү боюнча типтүү нускамасы;

-Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтын Кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мунипалдык кызматкерлеринин этика Кодекси;
-Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүсү;  -Компьютерди жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү (Word, Excel, PowerPoit, Маалыматтык-укуктук “ТОКТОМ Мамлекеттик Про” системасын.

1. Маалыматтык - коммуникациялык технологиялары башкармалыгынын начальниги -1 (орун);

Кесиптик билиминин деңгээли:

-ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билими. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар же окшош тармактагы   жогорку техникалык кесиптик билими барлар артыкчылыкка ээ болушат.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде 3 жылдан кем эмес, же тиешелүү кесиптик тармактагы иш стажы 5 жылдан кем эмес

Кесиптик компетенттүүлүгү:
Билүүсү керек:

  -«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

    - «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

- адам ресурсун башкаруу жаатында;

Шыгы:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууга;

- башкаруу көйгөйлөрүн чечүүдөгү мамилелерин интеграциялоого, анализдөөгө, болжолдоого, мониторинг, көзөмөл жүргүзүүгө;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабылдоого жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартууга;

-кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келе турган көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана аны  чечүүгө;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдаланууга,  мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө;

- өз ишин жана башкармалыктын  ишин натыйжалуу пландаштырууга;

- мекемелер аралык өз ара аракеттенүү;

- талаш жагдайды жөнгө сала билүү;

Жөндөмү:

-  аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууга;

- структуралык бөлүмдөрдү башкаруу (кызматкерлерге так иштелип чыккан милдеттерди коюуга жана кол алдындагыларга мамлекеттик органдын жетекчилигинин көрүүсүн, стратегиялык максаттарын сапаттуу жеткирүү), оперативдүү даярдык, башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө;

-маалыматты  анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

-шайлоо өнөктүгүндөгү иш тажрыйбасы;

-укук ченемдик актылар менен иштей билүүгө жана аларды практикада колдоно билүүгө;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди калыптандыра алууга, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү этикеттин ыкмаларын колдоно билүүгө жана кызматтык кат алыша билүүгө;

 

2. Укуктук камсыздоо бөлүмү

Бөлүм башчы -1 (орун);
Кесиптик билиминин деңгээли:

-толук жогорку юридикалык кесиптик билими.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик тармактагы чөйрөдө 5 жылдан кем эмес
Кесиптик компетенттүүлүгү:
Билүүсү керек:

 -«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

    - «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

- адам ресурстарын башкаруу жааты жөнүндө;

Шыгы:

 •   ишти артыкчылыктуу багытын аныктап, стратегиялык пландарды иштеп чыгууга;
 •   анализ, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг көзөмөл жүргүзүүгө жана бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүгө ыкмаларды  интеграциялоого;
 •   башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алууга жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартууга;
 •   кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келе турган көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоого жана чечүүгө;
 •   коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн издөөгө;
 •   өз ишин жана системдик администратордун ишин пландоого;
 •   мекемелер аралык өз ара аракеттенүүгө.
 • -талаш жагдайларды жөнгө сала билүүгө;

Жөндөмү:

 •   аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууга;

- тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүүгө, системалык администраторлорго стратегиялык максаттарды жана милдеттерди сапаттуу жеткирүүгө, иштин жаңы методдорун жана формаларын издөөгө;

 •   маалыматты чогултууга, анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

-  укук ченемдик актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонууга;

 •   чыр-чатактуу жагдайларды жөнгө салууга;
 •   натыйжалуу өз ара мамилелерди калыптандыра алууга, иштиктүү этикеттин ыкмаларын колдоно билүүгө, кеңешмелерди жана жолугуушуларды өткөрө билүүгө жана мамлекеттик, расмий тилдерде иштиктүү кат алыша билүүгө;

3. Маалыматтык бөлүмүнүн башчысы- 1 (орун);

Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку кесиптик юридикалык билими же журналистика жана PR жаатындагы жогорку кесиптик билими

Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик тармактагы чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенттүүлүгү:
Билүүсү керек:

-“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

 - «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

Адам ресурсун башкаруу жаатында;

Шыгы:

 - иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууга;

- башкаруу көйгөйлөрүн чечүүдөгү мамилелерин интеграциялоого, анализдөөгө, болжолдоого, мониторинг, көзөмөл жүргүзүүгө;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабылдоого жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартууга;

-кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келе турган көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана аны  чечүүгө;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдаланууга,  мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө;

- өз ишин жана башкармалыктын  ишин натыйжалуу пландаштырууга;

- мекемелер аралык өз ара аракеттенүү;

- талаш жагдайды жөнгө сала билүү;

Жөндөмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууга;

-структуралык бөлүмдөрдү башкаруу (кызматкерлерге так иштелип чыккан милдеттерди коюуга жана кол алдындагыларга мамлекеттик органдын жетекчилигинин көрүүсүн, стратегиялык максаттарын сапаттуу жеткирүү), оперативдүү даярдык, башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө;

-маалыматты  анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

-шайлоо өнөктүгүндөгү иш тажрыйбасы;

-укук ченемдик актылар менен иштей билүүгө жана аларды практикада колдоно билүүгө;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди калыптандыра алууга, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү этикеттин ыкмаларын колдоно билүүгө жана кызматтык кат алыша билүүгө

Шайлоо процессинин катышуучулары менен өз аракеттенүү жана окутуу борбору

4. Окутуу борборунун директору -1 (орун);

1. Кесиптик билиминин деңгээли :

- ар кандай профилдеги жогорку кесиптик. Юридикалык билими барлар артыкчылыктуу болуп саналышат.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде 1 жылдан кем эмес, же тиешелүү кесиптик тармактагы иш стажы 5 жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүүсү керек:

- «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

- адам ресурстарын башкаруу жааты боюнча;

Шыгы:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууга;

- башкаруу көйгөйлөрүн чечүүдөгү мамилелерин интеграциялоого, анализдөөгө, болжолдоого, мониторинг, көзөмөл жүргүзүүгө;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабылдоого жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартууга;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келе турган көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана аны  чечүүгө;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдаланууга,  мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө;

- өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштырууга;

- мекемелер аралык өз ара аракеттенүүгө;

- талаш жагдайды жөнгө сала билүүгө;

Жөндөмү:

-  аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууга;

- иштин жаңы методдорун жана формаларын издөөгө, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоого жана жүзөгө ашырууга, мамлекеттик башкаруу органынын көз карашын жана стратегиялык максаттарын өзүнүн кол алдындагы кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу  бөлүштүрүүгө;

  - маалыматты анализдөөгө, иштемдештирүүгө жана жалпылоого;                                          - шайлоо өнөктүгүндөгү иш тажрыйбасы;

- укук ченемдик актылары менен иштей билгендиги жана аларды практикада колдоно билүүгө;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алыша билүүгө, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүүгө, этикеттин ыкмаларын колдоно билүүгө, натыйжалуу өз ара мамилелерди калыптандыра алууга.

6. Программалык-техникалык камсыздоо жана маалыматтардын коопсуздугу бөлүмүнүн эксперти – 4 (орун);

Кесиптик билиминин деңгээли:

-ар кандай профилдеги кесиптик техникалык жогорку билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде 1 жылдан кем эмес, же тиешелүү кесиптик  тармактагы стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүүсү керек:

- «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

Шыгы:

 - маалыматты чогултуу, анализдөө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

- аналитикалык документтерди даярдоого;

- тиешелүү областагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага анализ жүргүзүү жана аны практикада колдонууга;

-  кесиптештер менен натыйжалуу кызматташууга;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө:

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашууга:

-маалымат системасын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча;

- офистик жана аймактардагы жабдууларды орнотуу, жөндөө, операциялык системасын колдоо;

- CISCO жабдуусун жөндөө, уюштуруу жана локалдык жөндөө, VPN (IPSes, PPTP) каналдарын куруу;

- офистик АТСти жөндөө, телефонкоюу;

-  MSWindowesServer, *NIX базасында серверлерди жөндөө жана колдоо;

Маалымат системасын коштоо, маалымат коопсуздугун уюштуруу;

- Microsoft Windows чөйрөсүн пайдалануучуларды колдоо;

- Локалдык cеттерди уюштуруу жана коюу;

- CISCO жабдуусун жөндөө,  VPN (IPSec, PPTP) каналдарын коюу;

- телефон коюуну уюштуруу, офистик АТСти жөндөө;

MSW  indowsServer базасында серверлерди колдоо жана жөндөө;

- OC *NIX базасында серверлерди коюу жана жөндөө;

- ActivDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди администрациялоо;

- жер-жерлердеги жабдууларды колдоо жана жөндөө;

Жөндөмү:

- укук ченемдик актылар менен иштей билүүгө жана аларды практикада колдоно билүүгө;

- ишти пландаштырып, жумуш убактысын туура пайдалана билүү;

- башкаруу иштерин ыкчам жүзөгө ашыруу:

7. Коррупциянын алдын алуу маселелелери боюнча ыйгарым өкүл - 1 (орун);

Кесиптик билиминин деңгээли:

 - юридикалык жогорку кесиптик билими, же ар кандай профилдеги кесиптик жогорку билими

Стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик тармактагы чөйрөдө 3 жылдан кем эмес

Кесиптик компетенттүүлүгү:
Билүүсү керек:

-“Кыргыз Республикасынын Кылмыш-Жаза кодексин”, “Кыргыз Республикасынын адинистративдик жоопкерчилик жөнүндө” Кодексин;

-“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

 -«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын: 2013-жылдын 21-январындагы №11 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын бекитүү жөнүндө”; 2012-жылдын 2-февралындагы №26 “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө ”; 2013-жылдын 12-ноябрындагы №215 “Бийлик органдарындагы системдик коррупция жана саясий себептерин четтетүү жөнүндө”;

- “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мыйзамдуулукту камсыз кылуу маселелери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы №674 токтомун;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктарын: 2016-жылдын 18-майындагы №281 “Коррупциялык тобокелчиликти табуу, баалоо жана башкаруу боюнча Усулдук жетекчиликти бекитүү жөнүндө”; 2014-жылдын 12-февралындагы №44 “Коррупцияга каршы туруу боюнча мекеменин Усулдук программасын жана иш-чара планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу жана коррупцияга каршы мониторинг жана баалоо Усулун бекитүү жөнүндө”; “2014-жылдын 12-февралындагы №44 “Коррупцияга каршы мониторинг жана баалоо Усулун бекитүү жөнүндө”; 2015-жылдын 15-сентябрындагы №450-р “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы чараларды натыйжалуу жүзөгө ашыруусун комплекстүү баалоо боюнча Жетекчиликти бекитүү жөнүндө”; 2015-жылдын 15-сентябрындагы №454 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Коррупцияга каршы кеңеши жөнүндө”;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

Шыгы:

-маалыматты чогултууга, анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

-аналитикалык документтерди даярдоого;

-тиешелүү областагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага анализ жүргүзүү жана аны практикада колдонууга;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташууга; - иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө; - эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашууга;

Жөндөмү:

-укук ченемдик актылар менен иштөөгө жана аларды практикада колдоно билүү;

-ишти пландаштырып, кызмат убактысын туура пайдалануу;

8. Документтик камсыздоо бөлүмүнүн эксперт-котормочусу - 1 (орун);

Кесиптик билиминин деңгээли:

-ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билими жогорку билими. Филилогиялык билими барлар артыкчылыктуу болуп саналышат.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик тармактагы чөйрөдө 3 жылдан кем эмес

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүүсү керек:

-“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеш;;инин депутаттарын шайлоо жөнүндө»; Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

 - «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Улуттук архив фонду жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

Шыгы:

-маалыматты чогултууга, анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

- аналитикалык документтерди даярдоого;

- тиешелүү областагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага анализ жүргүзүү жана аны практикада колдонууга;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташууга;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашууга;

- расмий тилден мамлекеттик тилге, мамлекеттик тилден расмий тилге которо билүүгө:

Жөндөмү:

- укук ченемдик актылар менен иштөөгө жана аларды практикада колдоно билүүгө;

- ишти пландаштырып, кызмат убактысын туура пайдаланууга;

- башкаруу чечимдерин ыкчам жүзөгө ашырууга.

 

БШКнын аймактык шайлоо комиссияларындагы атайын өкүлдөрү:

8.    БШКнын Ак-Суу АШКсындагы атайын өкүлү (1 бош орун);

9.    БШКнын Аламүдүн облусундагы атайын өкүлү (1 бош орун);

10.  БШКнын Жумгал АШКсындагы атайын өкүлү (1 бош орун);

11.  БШКнын Баткен АШКсындагы атайын өкүлү (1 орун);

12.  БШКнын Жайыл АШКсындагы атайын өкүлү (1орун).
Кесиптик билиминин денгээли:

- жогорку кесиптик билими.
Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды бириктиргенде 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы бар;
Кесиптик компетенттүүлүгү:
Билүүсү керек:

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

-«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

- адам ресурстарын башкаруу жааты боюнча билүүсү;

Шыгы:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууга;

- башкаруу көйгөйлөрүн чечүүдөгү мамилелерин интеграциялоого, анализдөөгө, болжолдоого, мониторинг, көзөмөл жүргүзүүгө;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабылдоого жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартууга;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келе турган көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана аны  чечүүгө;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдаланууга,  мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө;

- өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштырууга;

- мекемелер аралык өз ара аракеттенүүгө;

- талаш жагдайды жөнгө сала билүүгө;

Жөндөмү

-  аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууга;

- структуралык бөлүмдөрдү башкаруу (кызматкерлерге так иштелип чыккан милдеттерди коюуга жана кол алдындагыларга мамлекеттик органдын жетекчилигинин көрүүсүн, стратегиялык максаттарын сапаттуу жеткирүү), оперативдүү даярдык, башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө;

-  маалыматты  анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

- шайлоо өнөктүгүндөгү иш тажрыйбасы;

- укук ченемдик актылар менен иштей билүүгө жана аларды практикада колдоно билүүгө;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди калыптандыра алууга, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү этикеттин ыкмаларын колдоно билүүгө жана кызматтык кат алыша билүүгө.

БШКнын аймактык шайлоо комиссияларындагы системалык администраторлору:

13. БШКнын Бишкек АШКсындагы системалык администратору (1 бош орун);

14. БШКнын Токмок АШКсындагы системалык администратору (1 бош орун);

15. БШКнын Сокулук АШКсындагы системалык администратору (1 бош орун);

16. БШКнын Панфилов АШКсындагы системалык администратору (1 бош орун);

17. БШКнын Аламүдүн АШКсындагы системалык администратору (1 бош орун);

18. БШКнын Түп АШКсындагы системалык администратору (1 бош орун);

19. БШКнын Кара-Суу АШКсындагы системалык администратору (1 орун).

Кесиптик билим деңгээли:

-ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билими. Техникалык билими барлар артыкчылыкка ээ болушат.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты бириктиргенде стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик тармактагы чөйрөдө 3 жылдан кем эмес

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүүсү керек:

- «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» , “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;

    - «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»; «Жергиликтүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

Шыгы:

- маалыматты чогултууга, анализдөөгө, системдештирүүгө жана жалпылоого;

- аналитикалык документтерди даярдоого;

- тиешелүү областтагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага анализ жүргүзүү жана аны практикада колдонууга;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташууга;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашууга;

Жөндөмү:

- укук ченемдик актылар менен иштөөгө жана аларды практикада колдоно билүүгө;

- ишти пландаштырып, жумуш убактысын туура пайдалана билүүгө;

-башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашырууга;

Конкурска катышуу үчүн зарыл документтер:

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын конкурстук комиссиянын төрагасы Б.С. Жумагуловго наамына жеке арыз (бош кызмат орунду так көрсөтүү менен);

-Кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

-Керектүү кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы жөнүндө документтердин нотариус же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы менен күбөлөндүргөн көчүрмөлөрүн);

- Паспорттун көчүрмөсү;

- Сунуш кат;

- Скоросшиватель (документтер үчүн тикме папка).

Документтер 2018-жылдын 12-январынан 25-январына чейин саат 9:00дөн 18:00гө чейин жумасында беш күн иш күндөрү экендигин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын имаратында төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: 720040, Бишкекш., Раззаков көчөсү 59, №203 каб.

Кошумча маалымат алуу үчүн 66-58-60 телефон аркылуу (мамлекеттик кызмат жана кадр иштери бөлүмүнө) кайрылсаңыздар болот.