Мобилдик топтор

Мобилдик топтор чет өлкөлөрдө жашаган шайлоочуларга жардам берет